Tištěný časopis Okolo bytu

Tištěný časopis Okolo bytu přináší praktické informace pro bytová družstva a SVJ. Věnuje se situacím a problémům, s nimiž se při správě domu a péči o něj setkávají zástupci bytových družstev a SVJ i jednotliví vlastníci bytů. Výběr témat je do značné míry ovlivňován příspěvky uživatelů diskusního portálu www.okolobytu.cz, reprezentuje proto oblasti, ve kterých je poptávka po ověřených informacích aktuálně největší.

Tištěný časopis Okolo bytu se odbornou, avšak srozumitelnou formou věnuje tématům souvisejícím s bytovými domy. Přináší praktické zkušenosti ze zdařilých, ale i problémových rekonstrukcí, vždy doplněné komentáři a vysvětlivkami odborníků a vyhodnocením správnosti postupů. V rámci připravovaných „kulatých stolů“ budou čtenáři moci porovnat své poznatky se zkušenostmi z jiných bytových družstev a společenství vlastníků. Dalšími tématy jsou zejména legislativa, správa majetku, finance a semináře a konference týkající se problematiky bytových družstev a SVJ.

Lze jej zdarma získat na odborných akcích pro veřejnost, zejména celoročních cyklech seminářů projektů Jak to dělají jindeDům plný úspor. K dispozici bude také u společností, které se na jeho přípravě podílejí tím, že redakci poskytují odborné informace a konzultace, a v některých informačních centrech (například Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR), v prodejních a poradenských místech bank, spořitelen a společností zajišťujících správu majetku, v konzultačních centrech pro úspory energií a u velkých bytových družstev.

Aktuální podrobný seznam distribučních míst naleznete na webu vydavatele, společnosti Media Advice, na stejné adrese lze také objednat zasílání časopisu na vaši poštovní adresu, a to jak aktuálního, tak starších vydání.

První letošní číslo časopisu Okolo bytu vyšlo 20. února 2013, další tři budou následovat v červnu, v srpnu a v listopadu tohoto roku.

Autor: Redakce Okolobytu.cz