Úřad pro ochranu osobních údajů přichází se stanoviskem k umístění kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů přichází se stanoviskem k umístění kamerových systémů

Foto: 123rf.com

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným nástrojem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Jak se k tomuto tématu staví Úřad pro ochranu osobních údajů? A co přesně je ve znění v jejich stanovisku k umístění kamerového systému? O rozhovor jsme poprosili tiskového mluvčího ÚOOÚ PhDr. Davida Pavláta.

Proč bylo nyní zveřejněno stanovisko k umístění kamerových systémů v bytových domech (jaké byly hlavní důvody)?

Hlavním důvodem bylo zohlednění vlastních dozorových poznatků, stejně jako závěrů týkajících se kamerových systémů obecně, vyplývajících z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. Na základě dosavadní praxe Úřad přehodnotil a sjednotil podmínky pro kamerové sledování v případech, které nevyvolávají zásadní problémy a při splnění všech daných pravidel nezasahují nepatřičně do soukromí.

Jaké informace jsou v tomto stanovisku zásadní? Co byste zdůraznil?

Důraz je kladen na důkladné zabezpečení kamerových systémů, které by z pohledu pravidel proti zneužití kamerových záznamů obsahujících osobní údaje měly být tzv. „černou skříňkou“ – tzn. přístup k nim by měl být pouze v případech řešení konkrétního incidentu v bytovém domě, a to pro účely policie nebo pojišťovny.

Jak očekáváte, že stanovisko změní stávající situaci?

Smyslem stanoviska je seznámit ty, kteří hodlají provozovat kamerový systém se záznamovým zařízením v bytových domech, s tím, že za splnění ve stanovisku uvedených pravidel mohou rozhodnout o instalování kamerového systému v prostorách vstupních dveří, u dopisních schránek, v prostorách vedoucích ke schodištím, na schodištích, opláštění budov ad., pokud to vede k ochraně majetku, zdraví, nebo řeší problém s vandalismem.

Autor: Redakce Okolobytu.cz