V roce 2016 SFRB poskytne programovou podporu bydlení ve výši 1,06 miliardy Kč

V roce 2016 SFRB poskytne programovou podporu bydlení ve výši 1,06 miliardy Kč

Foto: 123rf.com

Vláda na zasedání minulý týden schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Fond bude moci v příštím roce podpořit bydlení v České republice částkou 1,06 miliardy Kč, a to formou nízkoúročených úvěrů. Příděl ze státního rozpočtu ve výši 118,6 milionů Kč bude v roce 2016 určen na poskytování nenávratných dotací.

Pro modernizaci bytových domů

Státní fond rozvoje bydlení získal pro příští rok dotaci ze státního rozpočtu ve výši 118,6 milionů Kč. Prostředky budou použity na krytí dotací vyplývajících ze smluv uzavřených v minulosti, konkrétně na krytí výplat úrokových dotací k úvěrovým smlouvám na opravy a modernizace bytových domů uzavřených v roce 2011 (částka 68,6 milionů Kč) a na úhradu snížení jistin úvěrů mladým lidem na výstavbu či pořízení bydlení (částka 50 milionů Kč). Jedná se o případy aktivních smluv v režimu splácení a dotace je vyplácena při narození dítěte.

Pro výstavbu i na bydlení pro mladé

Finanční prostředky z rozpočtu jsou určeny pro poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů (300 milionů Kč), na opravy a modernizace bytových domů (630 milionů Kč), dále na rozšířenou možnost úvěrů pro mladé na pořízení vlastního bydlení a modernizace (100 milionů Kč), na podporu obnovy bydlení po živelních pohromách (10 milionů Kč) a úvěry pro obce na opravy
a modernizace bytů (20 milionů Kč). Rozdělení částek do jednotlivých programů může SFRB v průběhu roku 2016 měnit v závislosti na aktuálním počtu žádostí. Informace najdete na www.sfrb.cz.

Autor: SFRB