​Víte, kam vyhodit vánoční stromek?

​Víte, kam vyhodit vánoční stromek?

Odstrojení vánočního stromku je poslední a definitivní tečka za vánočními svátky. Ozdoby naskládáme zpět do krabic, pečlivě uložíme háčky, abychom je příští Vánoce zase nehledali a pak už nám zbývá jen jediné – zbavit se vánočního stromku.

Podle tradice do Tří králů

Jak dlouho nám nastrojený stromeček ještě bude doma dělat společnost, záleží na našich zvyklostech. Pokud bychom se ale chtěli řídit nejčastěji dodržovanou tradicí, stromeček bychom měli odstrojit nejpozději den po Třech králích. Podle tradice se dřevo rozřezalo a použilo jako topivo v kamnech, kde složilo k uvaření něčeho dobrého. Den rozřezání stromku byl velmi důležitý, kdyby se tak stalo před svátkem Tří králů, postihlo by dům neštěstí.

I když dnes řezání stromku a jeho pálení v kamnech neděláme, termín odstrojování stromečku je ve většině domovů dodržován.

Kam s ním?

Vánoční stromek nepatří do popelnic a kontejnerů na směsný či tříděný odpad. Postavte jej vedle na zem a v rámci svozu odpadu budou tyto stromky odváženy. Protože v některých rodinách si ponechávají stromek ještě po řadu týdnů, svoz stromků obvykle trvá až do konce února.

V některých případech může dojít k situaci, že popelářské auto stromek zrovna teď neodveze. Důvodem je buď plný vůz a stromek bude odvezen při příštím svozu, nebo v dané lokalitě sbírá vánoční stromky speciální vozidlo.

Vyhazujte-li umělý stromek, odvezte jej do sběrného dvora. Nepatří do kontejneru na směsný, ani tříděný odpad.

Co se s vánočními stromky stane dál?

Vyhozené vánoční stromky jsou dále využity – například na palivo, případně jsou zpracovávány v kompostárnách. Proto bychom měli stromečky řádně odstrojit a zbavit je všech háčků, řetězů a pochopitelně ozdob.

Autor: Alice Navrátilová