Vnitřní rozvody jsou také součástí bytových domů

Vnitřní rozvody jsou také součástí bytových domů

Obnova bytových domů se v období uplynulé hospodářské stagnace stala jedním z hnacích motorů stavebnictví v České i Slovenské republice. Je jím i v současné době, mění se pouze její profesní zaměření. Obvodové pláště bytových domů jsou dnes již převážně po sanaci i zateplené. Na řadě jsou jejich vnitřní části, které můžeme bez nadsázky nazvat tepnami našich bytových domů. Zajišťují pro obyvatele koloběh životně důležitých médií, tedy energií, pitné i teplé vody, zemního plynu, nebo čerstvého vzduchu. Tzv. technická zařízení budov budou hrát v průběhu několika následujících let při obnově bytových domů prim. Například výměnu rozvodů vody, kanalizace i rozvodů plynu řadí obyvatelé bytových domů podle statistických průzkumů k nejaktuálnějším problémům pro nejbližší období.

Výměna starého kanalizačního potrubí pohlcujícího hluk z materiálů litiny a osinkocementu za materiály plastové přináší spoustu změn v užívání. Běžná plastová potrubí jsou lehká a mnohdy z hlediska hluku nekomfortní. Původní, tradiční materiály byly nehořlavé a tak se jich požární ochrana netýkala. Dnes je tomu jinak. Je tedy na místě zvážit veškeré tyto aspekty a správně chránit svůj majetek.

V rámci konference bude věnována pozornost i rozvodům pitné vody a vhodnost použití jednotlivých materiálů. Jejich charakteristické vlastnosti v reálném provozu mají enormní vliv na zabezpečení hygieny a kvality pitné vody. Normativní požadavky provedení izolace. Vliv chemikálií při desinfekci pitné vody. Je např. proti legionelle vhodnější termická desinfekce či chemická? Co to vlastně legionella je? Co způsobuje a kde se tato časovaná bomba schovává?

Zapsaný spolek Pro náš dům připravil mezinárodní odbornou konferenci Tepny domu, která se systematicky věnuje mnohým aspektům obnovy „tepen našeho bytového domu“ a proběhne ve dnech 11.–12. září, v Brně v hotelu Holiday Inn, Křižkovského 20.

Záštitu nad konferencí převzal premiér vlády ČR Bohuslav Sobotka, dále Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj a Jihomoravský kraj.

Více informací o programu a možnostech přihlášení naleznete na webu konference www.tepny-domu.eu


Autor: Redakce Okolobytu.cz