Výbor SV a právní odpovědnost jeho členů. Nepodceňujte ji!

Výbor SV a právní odpovědnost jeho členů. Nepodceňujte ji!

Foto: Okolobytu.cz

Vlastníte byt? Pro mnohé z nás je to stále poměrně nová situace, ze které vyplývají i některé nové povinnosti. Společně s bytem jste se stali i vlastníky odpovídajícího podílu na domě a z toho vyplývá i společné rozhodování. Statutární zástupci – zpravidla volený výbor SV (SVJ) však nesou i právní odpovědnost. Víte, jaké povinnosti a zodpovědnost ze zákona výbor společenství vlastníků má?

V jakých případech odpovědnost za škodu reálně hrozí?

Z oblasti civilně-právní je zde v první řadě případná odpovědnost za škodu, která se promítá do několika oblastí.

Statutární zástupci SVJ jsou vůči svým členům odpovědni za správnou péči o společnou nemovitost. Konkrétním příkladem, kdy by statutární zástupci nesli právní odpovědnost, by byla situace, kdy by například neřešeným špatným technickým stavem docházelo k poškozování bytů jednotlivých členů nebo škodám na společných částech domu. „Nelze se vymlouvat na tak zvaného operativního správce nemovitostí, odpovědnost stále zůstává na statutárních zástupcích. Povinností výboru je práci operativního správce kontrolovat a má-li o jeho profesionalitě pochybnosti, je povinen zjednat nápravu a uzavřít smlouvu s jiným správcem.“

S tím úzce souvisí též riziko, vyplývající z chybného rozhodnutí statutárních zástupců. Příkladem je situace, kdy výbor vynaloží peníze v případě, že se tak nemělo stát. Například objedná dodávku prací, které objednat neměl a podobně,“ vysvětluje JUDr. Marek Novotný, specialista na problematiku BD a SV.

Vymáháte pohledávky správně?

Velmi aktuální téma, opět spadající do civilně-právní odpovědnosti statutárních orgánů SVJ, pak tvoří pohledávky. „Kdy a jak správně vymáhat pohledávky patří mezi velmi časté otázky, se kterými se na naši kancelář zástupci SVJ obracejí. Pokud tak nečiní, nebo postupují nesprávně a příliš pomalu, opět se vystavují možnému postihu. Zmínil bych i velmi podstatnou podmínku – je nutné se dobře orientovat i v oblasti vlastnických vztahů a tedy vědět, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti.“

Česká akademie bydlení se již blíží - nezmeškejte aktuální informace

Téma právní odpovědnosti výboru společenství vlastníků je natolik aktuální, že mu bude zčásti věnován úvodní seminář České akademie bydlení, který se uskuteční 17. září 2015 od 16 hodin v centru služeb PRE, Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), 110 00 Praha 1. Navštivte stránky www.ceskaakademiebydleni.cz, kde se již nyní můžete na seminář registrovat. Právní odpovědností výborů SV a legislativou v oblasti SV a vás provedou JUDr. Marek Novotný a JUDr. Pavla Schödelbauerová. Účast na semináři je pro registrované zdarma.

Autor: Dominika Bučková