Vyhláška 237/2014 Sb.- na co se v souvislosti s měřiči spotřeby tepla ptáte nejčastěji?

Přípravu Vyhlášky č. 237/2014 Sb. provázelo období plné dohadů, nejrůznějších výkladů a předjímání budoucí podoby vyhlášky. Internetové diskuse a novinové články v posledních týdnech plnily nejrůznější scénáře, které postupně vytvořily kolem nové vyhlášky překvapivě velkou bublinu. Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vám přinášíme vysvětlení některých nejvíce diskutovaných skutečností.

Vyhláška nepřichází s novou povinností

Na novou vyhlášku se nejprve musíme podívat v širších souvislostech. Nejedná se o nic, co by přinášelo zcela nové povinnosti a vycházelo z bodu 0. „Vyhláška 237/2014 Sb. je pouze prováděcím předpisem zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a jeho novelizaci v roce 2012. Z tohoto zákona vyplývá povinnost instalovat měřiče tepla. Dosud ale chyběl prováděcí předpis, který by upřesnil, o jaké měřiče se přesně jedná. Proto vznikla tato vyhláška,“ vysvětluje Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenerge­tiky MPO.

Nejedná se přitom obecně o žádnou novinku. První požadavek na instalaci přístrojů registrujících dodávku tepla se objevil už v roce 1999 v návrhu tehdy nového zákona č. 406/2000 Sb., aby byl následně poslanci vyňat. Registrace dodávky tepelné energie pro vytápění je tedy dlouho sledována a řada Společenství vlastníků jednotek a dalších vlastníků či stavebníků tyto přístroje instalovala bez jakékoliv souvislosti s nějakou zákonnou povinností z důvodů úspor a spravedlivějšího rozúčtovávání.

Co tedy vyhláška požaduje?

Vyhláška v této věci nepřináší nic převratného. Při tzv. vodorovném tepelném rozvodu, kdy tepelná energie vstupuje do bytu jen v jednom místě (v nejčastějších případech jen v novostavbách) požaduje vyhláška č. 237/2014 Sb. použití měřiče tepla – kalorimetru. Ve všech ostatních případech dojde na přístroje registrující dodávku tepla poměrově, tj. indikátory na radiátory, indikátory na odtokovou trubku radiátoru a kontinuální měření a porovnávání vnitřních a vnějších teplot (tzv. denostupňová metoda). Všechny tyto systémy jsou již na území České republiky běžně používány a kdo má již dříve nainstalováno, nemusí nic měnit.

„Troufám si říci, že 90 % českých domácností se nová vyhláška v ničem nedotkne, protože, podle našich informací, již mají své radiátory měřiči spotřeby tepla osazeny. Logickým důvodem, proč tato naprostá většina nečekala na žádnou legislativní povinnost a měřiče tepla osadila o své vůli již dříve, je snaha mít výdaje za spotřebu tepla pod kontrolou a ušetřit na spotřebě energie. Potvrdilo se, že i samotná instalace měřičů tepla vede v naprosté většině případů k tomu, že uživatel bytu začne s teplem efektivněji hospodařit. A to je právě základní a obecně smysluplné poselství nejen této vyhlášky, ale i zákona o hospodaření s energiemi a řady dalších,“ pokračuje Ing. Ladislav Havel.

Dostává nás termín do krizové situace?

Nemůžeme se nezmínit o termínu, kdy bylo znění nové vyhlášky zveřejněno až nyní, na počátku listopadu. Nejistota ohledně znění a požadavků, které by z vyhlášky mohly vyplývat, přispěly k dalším diskusím.

Ministerstvo průmyslu a obchodu argumentuje tím, že před vydáním vyhlášky se musela ještě uskutečnit jednání mezi zástupci Evropské unie a České republiky, nejdříve z důvodu sjednocení názvosloví v oblasti dodávky tepelné energie i jejího měření. Směrnice 2012/27/EU také protěžuje měření spotřeby měřičem tepla – kalorimetrem. Většina bytových domů v České republice však takové měření z technických důvodů neumožňuje, směrnice tedy nařizuje použití indikátoru na radiátoru, případně po projednání použití dalších metod. Dnes tak lze podle vyhlášky používat indikátory na odtokové trubce i využívat pro registraci dodávek tepelné energie tzv. denostupňovou metodu.

Vyhláška existuje, její prezentace ale k uklidnění nepřispívá

Již v posledních týdnech a zejména nyní, v prvních dnech po zveřejnění znění nové vyhlášky, byla publikována řada článků, které vzbuzovaly další nervozitu. V titulních a v textech se objevily informace, že statisíce domácností budou od počátku ledna vystaveny riziku vysokých pokut, pokud jejich měřiče tepla nebudou novým podmínkám vyhovovat, termínově není možné situaci zvládnout a podobně. Dlužno dodat, že na této vlně se svezla i řada firem, které různé typy měřidel nabízejí. Prostřednictvím svých agentur se pak ke čtenářům tisku a návštěvníkům internetu dostávaly informace o tom, že je vhodné pořídit ten daný typ měřiče, případně zvolit formu dálkových odečtů. To vše přispívalo k dalším rozporům. Postupně byla do diskuse zatažena i ta bytová družstva a VJ, která již své radiátory osadila měřidly dříve. U nich převládaly právě obavy, zda jejich měřidla vyhoví novým požadavkům, či nikoliv a budou muset pořizovat nové. Kde je tedy pravda?

Odpovídá nová vyhláška na všechny dotazy?

Vyhláška musí být co nejstručnější a po právní stránce jednoznačná, aby obsáhla co nejvíce možností použití uvedených přístrojů. Její zveřejněné znění připouští všechny běžně používané typy registračních přístrojů. Řadu polopravd i mystifikací, které se mezi lidmi šířily, je tedy možné zcela rozptýlit pouhým přečtením tohoto dvoustránkového prováděcího předpisu.

I když vyhláška zohledňuje maximum situací, jistě se najdou specifické případy, na které nebude výklad pamatovat, případně nebude výklad jednoznačný. „Doporučujeme vždy se obrátit na některé z kvalifikovaných míst. Je možné kontaktovat jak Ministerstvo průmyslu a obchodu, tak i Státní energetickou inspekci, včetně sítě jejich středisek. Informace poskytují i regionální energetická centra,“ doporučuje Ing. Ladislav Havel závěrem.

Autor: Redakce Okolobytu.cz