Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům vstupuje v platnost 1. 1. 2016

Dne 16. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška se stane účinnou od 1. 1. 2016 a SVJ ji tak mohou od ledna používat. Novou vyhláškou se ruší a plně nahrazuje původní vyhláška č. 372/2001 Sb. Touto vyhláškou se mění poměry základní a spotřební složky u nákladů na vytápění. Nově bude základní složka činit 30 % až 50 %, zbytek nákladů pak bude tvořit spotřební složku. U pravidel pro rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody pak nedochází k zásadním změnám.


Autor: Redakce Okolobytu.cz