Vyšlo nové číslo Okolo bytu

Závěrem roku 2013 vyšlo nové číslo tištěného časopisu Okolo bytu – Praktické informace pro bytová družstva a SVJ. Najdete v něm především řadu informací z legislativy, aktuálních především v souvislosti s novým občanským zákoníkem.

Nový občanský zákoník

Toto vydání se hojně soustředí na aktuální legislativu, konkrétně například na nový občanský zákoník a co jeho nabytí účinnosti znamená pro vlastníky bytů. Věděli jste například, že pro příjetí rozhodnutí na shromáždění SVJ bude v řadě případů stačit prostá většina přítomných vlastníků? Mnohá SVJ tak budou moci jednodušeji odhlasovat například zateplení domu.

Nový občanský zákoník ale přináší další významné změny, jako je třeba nový způsob vypořádávání se s nezvolením statutárního orgánu SVJ. Společně s novým občanským zákoníkem také nabývá účinnosti nový katastrální zákon. Jak změny zapůsobí na realitní trh se dozvíte ze stránek Okolo bytu 4/2013.

Pozornost je ale vedle nové legislativy věnována i bezpečnosti oken či případům, ve kterých je v bytovém domě povinný výtah.

Jak časopis získat?

Časopis Okolo bytu je neprodejný, lze jej získat na tematicky odpovídajících seminářích, zejména celoročních cyklech seminářů projektů Jak to dělají a Dům plný úspor. S časopisem se také budete moci setkávat u společností, které se na přípravě časopisu svými odbornými informacemi podílejí a v některých informačních centrech (například Svazu malých bytových družstev, MMR, prodejních a poradenských míst bank, spořitelen a společností zajišťujících správu majetku, konzultačních center pro úspory energií a na některých dalších místech). Časopis Okolo bytu je zaměřen na bytová družstva a SVJ a přináší informacím z oblasti legislativy, správy domu nebo sousedských vztahů.

Zasílání časopisu přímo na vaši adresu je možné si objednat na e-mailové adrese: info@okolobytu.cz nebo prostřednictvím formuláře na www.mediaadvice.cz a www.okolobytu.cz. Manipulační poplatek za jeden výtisk tvoří 30 Kč.

Autor: Redakce Okolobytu.cz