Výtah v bytovém domě: Víte, jak zajišťovat bezpečný provoz výtahu?

Výtah v bytovém domě: Víte, jak zajišťovat bezpečný provoz výtahu?

Moderní výtahy disponují celou řadou technologií a funkcí pro pohodlný, ale hlavně bezpečný provoz. Pro uživatele zůstává většina z nich skryta. Proto jsme pro vás připravili stručný pohled do zázemí moderních zařízení, jež řada z nás denně využívá při cestě za prací i zábavou. Průvodcem nám byl Jan Rydl ze společnosti Schindler CZ, který nám některé zajímavé prvky ukázal přímo na výtahu Schindler 5500, který je speciálně upraven pro trénink montérů i servisních techniků.

Bezpečnost je na prvním místě

Pro eliminování bezpečnostních rizik jsou stanoveny přísné normy, které musí každé zařízení určené pro přepravu osob i nákladu splňovat. Každý výtah zabezpečuje řada komponentů, které tvoří ucelený systém. „Pokud bych měl jmenovat klíčové bezpečnostní prvky, zmínil bych určitě takzvaný bezpečnostní obvod, brzdu a systém zachycovačů a omezovačů rychlosti. Bezpečnostní obvod zajistí, že se výtah nerozjede, například pokud jsou otevřené dveře výtahu. Vícerychlostní a zároveň plynulý provoz moderních výtahů zajišťuje frekvenční měnič, který slouží i k zastavení výtahu. Brzda tak má hlavně funkci statickou, například drží zastavený výtah ve stanici. Omezovače rychlosti a zachycovače, které bývají zpravidla umístěny pod kabinou, se aktivují ve chvíli, kdy výtah z jakéhokoliv důvodu překročí stanovenou rychlost. V takových situacích ho spolehlivě a rychle zastaví. I díky těmto bezpečnostním prvkům můžete klidně zapomenout na některé scény, které v souvislosti s výtahy znáte z akčních filmů,“ vysvětluje Jan Rydl, manažer technického tréninku ve společnosti Schindler CZ, a. s.

Zajímavosti se pojí i s některými bezpečnostními prvky, které jsou běžnou součástí vybavení kabiny. Co budete dělat, pokud byste čirou náhodou uvízli ve výtahu? Zrovna u sebe nemusíte mít mobilní telefon a pak se hodí tlačítko se symbolem zvonečku. U většiny výtahů vybavených dorozumívacím zařízením, které jsou servisovány společností Schindler CZ, je tlačítko se symbolem zvonku spojeno s centrálním dispečinkem, který je nepřetržitě v provozu. Dispečerovi zároveň poskytne základní informace o výtahu jako je adresa, rozsah poskytovaných služeb či jméno servisního technika. Výrazně se tak zkrátí doba, kdy se k vám v případě potřeby dostane pomoc.

Kdo nese zodpovědnost za stav výtahu?

Za technický stav výtahu i bezpečný provoz odpovídá primárně provozovatel, což v případě bytových domů obvykle bývá majitel budovy. Na něm tak podle platných norem je, aby udržoval výtah v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisní odborné servisní firmy, které zajišťují předepsané prohlídky a zkoušky. Servis v záruční lhůtě zajišťuje zpravidla dodavatel výtahu.

Na vlastníkovi či provozovateli výtahu však zůstává celá řada povinností, s nimiž je nutné se seznámit. Patři k nim například udržování dokumentace, dokladů a pokynů pro provoz výtahu v řádném stavu, bezodkladné informování servisní firmy okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, zajištění průběžného, bezpečného a volného přístupu zaměstnance servisní firmy do pracovních prostor a další.

Pravidelné revize a prohlídky jsou nutností

Výtah je samozřejmě nutné v daných časových intervalech kontrolovat. U celé řady zařízení je povinná například pravidelná provozní prohlídka spočívající ve vizuální kontrole a prověření správnosti funkce výtahu a jeho bezpečného provozu a také odborná prohlídka, kdy odborník důkladněji prověřuje bezpečnostní prvky výtahu. Jak již název napovídá, rozsahem i celkově nejnáročnější pak je prohlídka inspekční. Ta se koná jednou za šest let a provádí ji nezávislý inspekční orgán, který sleduje odchylky od normy.

Výtah čekají v průběhu jeho provozu také odborné zkoušky, a to v předem stanoveném intervalu tří let. Další zkoušky čekají výtah například po rozsáhlejších opravách a po podstatných změnách, kdy se provádí Přejímací zkouška výtahu. Bezpečnost je u výtahu zkrátka na prvním místě a počet potřebných kontrol a zkoušek tomu odpovídá.

Nemusíte se ale obávat, spolehlivá servisní firma vám pomůže s hlídáním termínů a zajištěním potřebného. „Zajišťujeme samozřejmě kontroly podle platných norem v daném státě, ale máme i přísné interní předpisy a podle nich provádíme kontroly i nad rámec zákonem daných prohlídek. Jezdíme například výtah kontrolovat navíc po prvním a pátém roce provozu,“ říká Jan Rydl ze společnosti Schindler CZ.


Co výtahu nesvědčí? Každý uživatel by to měl vědět

Zeptali jsme se Jana Rydla na nejčastější závady, ke kterým přispívají sami uživatelé zařízení. Neohleduplným zacházením totiž mohou vzniknout drobné závady a leckdy se i snižuje životnost výtahu. Podle něj se tedy vyplácí být všímavý a řešit i drobné nedostatky včas. Například pokud jdou u starších výtahů hůře otevírat a zavírat manuálně ovládané dveře, není na místě větší síla pro jejich dovření. Jak automatické, tak ruční dveře by se měly samy a snadno dovřít, jinak je lepší je nechat co nejdříve opravit. A stejné je to v podstatě se vším, ať už jde o ovládání, které hůře reaguje na dotyk, nebo o podezřelé zvuky či jinak zhoršený jízdní komfort.

Může se to zdát poměrně banální, ale i pořádek v domě hraje svou roli. V prohlubních výtahových šachet například nemají co dělat nechtěné letáky a drobné odpadky, které se mohou stát zdrojem požáru. Za pořádek je v tomto případě zodpovědný majitelem domu pověřený servisní technik, protože žádný laik nemá do prohlubně přístup. Obyvatelé však mohou přispět právě tím, že letáky a odpadky umístí, kam mají, a nikoliv do výtahové šachty.

Manažer technického tréninku také doporučuje umístění rohožek do chodby vedoucí k výtahu. Nečistoty, například poměrně ostrý posypový materiál využívaný stále častěji v zimě na chodnících, se často dostávají do výtahu, kterému nesvědčí.

Pamatujte na to, že ať už se stane jakákoliv závada, je provozovatel výtahu zodpovědný za bezodkladné informování servisní firmy. Obyvatelé bytového domu by určitě měli vědět, kdo v jejich domě je pro servisní firmu kontaktní osobou a komu takové situace hlásit.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti servisu výtahů?

Odpovídá Jan Rydl, manažer technického tréninku ve společnosti Schindler CZ: „Kromě prvořadé bezpečnosti hraje stále důležitější roli čas a pohodlí zákazníků. Proto jsou i v oblasti údržby a servisu stále častěji využívány moderní technologie. Společnost Schindler například předloni představila službu Schindler Dashboard, která umožňuje přístup ke všem údajům a informacím o spravovaných výtazích či eskalátorech v reálném čase. Historii dat údržby, přehled provedených oprav, ale i objednávky a faktury může mít zákazník v přehledné formě stále po ruce, a to online. V blízké budoucnosti se díky neustálému vývoji můžeme dočkat i testování a monitoringu zařízení na dálku. To samozřejmě výrazně zefektivní preventivní a prediktivní údržbu výtahu.“

Autor: Adéla Grafnetterová