Zateplení jako investice

Státní kasa není bezedná a již několikátá vláda se pokouší o důchodovou reformu. Zatím důchody fungují tak, že část lidí (vydělávající) platí sociální pojištění a druhá část (důchodci) z něj peníze okamžitě odčerpávají. To však není dlouhodobě udržitelné, protože jak naše populace stárne a věk se prodlužuje, tak pomalu pracující nestačí na důchody vydělávat. Jedním ze zajímavých způsobů spoření je minimalizovat budoucí náklady na život. To je zejména velmi zajímavé u nákladů na energie.

Proč je zajímavé provést energeticky úsporná opatření?

Odpověď je velice jednoduchá. Ceny energií totiž rostou neustále a lze spíše očekávat zvyšování tohoto růstu než stagnaci. Dle statistického úřadu od roku 1996 do roku 2006 došlo k ročnímu zvyšování cen u elektrické energie o 18,1 %, u plynu ze sítě o 18,6 %, u tuhých paliv o 11,7 % a u dodávek tepla o 14,8 %. Ve stejné době však docházelo i ke zdražování stavebních prací průměrně o 6,4% a důchody se zvyšovaly průměrně o 8,9 %. Z uvedeného je patrné, že energie se zvyšovaly výrazně rychleji, než byl růst důchodů. Cena stavebních prácí sice podle statistického úřadu také roste, avšak relativně pomalu. To je však statistický údaj, ve kterém jsou zahrnuty veškeré stavební práce, tedy včetně zemních prací u nichž však dochází spíše ke snižování cen. Podle osobních zkušeností lze říci, že cena zateplování roste výrazně rychleji, cena oken spíše stagnuje. (Například jen v roce 2006 vzrostla cena minerální vlny cca 3×.)

Pokud tedy někdo dnes investuje do zateplení, bude to investice cca o 10 % nižší, než kolik by investoval v příštím roce. Úspory energií na vytápění pak výrazně klesnou a při stoupající ceně energií bude úspora čím dál tím větší.

Kolik energie lze zateplením ušetřit?

Tato otázka je velmi ošemetná, protože je nutné jednak říci, z jakého množství energie se úspora počítá, dále je mimo zateplení pochopitelně snížit přísun tepla do domu a další důležitou podmínkou je srovnávání srovnatelného, tedy úspora za předpokladu stejného počasí venku a stejné teploty vevnitř. Obecně lze říci, že komplexním zateplením včetně výměny oken lze ušetřit u domů postavených do roku 1979 mezi 50 až 70 % tepla na vytápění a u domů postavených po tomto roce je úspora obvykle mezi 30 až 50 % tepla. Rozdíl je způsoben tím, že v tomto roce začaly platit nové normy na tepelné izolace, čímž pochopitelně základ, ze kterého se spoří, je u novějších domů nižší. Uvedené obvyklé procentuální úspory tepla vycházejí z našich dlouholetých zkušeností. U mnoha domů máme změřené spotřeby tepla několik let před zateplením i několik let po něm.

Zateplení a zdraví

Při zateplování se neustále mluví o úsporách peněz za vytápění. To však lze z odborného hlediska považovat za méně významný důvod zateplování, při něm jde v prvé řadě o technickou ochranu domu. Po zateplení se v něm totiž přestanou odehrávat nevratné děje, které mohou vést až k destrukci domu. Velmi častým jevem bylo například u starších domů uhnívání stropních trámů, které vedlo až k propadání stropů. U novějších domů to může vést k jiným poruchám, například u panelových domů hrozí vypadnutí obvodových panelů. Neméně důležitou otázkou pak je zdravotní stav obyvatel. U nezateplených domů se velmi často vyskytuje plíseň, někdy viditelná, někdy nikoliv, a ta způsobuje problémy zejména u malých dětí, které jsou často nemocné, mohou se stát alergiky či dokonce astmatiky. U seniorů pak pobyt v takovýchto domech vede k častějším nemocem a mívají horší průběh. V odborné literatuře se někdy mluví o plísních i jako skryté příčině dřívějších úmrtí seniorů.

Zdroj

Článek zpracoval Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting, o.s. www.e-c.czroman@e-c.cz

Autor: Redakce Okolobytu.cz