Zima nás může přijít hodně draho

Zima, mráz a sníh páchají v Česku každoročně škody v řádu stamilionů korun. V loňském roce nás, podle údajů České asociace pojišťoven (ČAP), stála 148 milionů korun. I přes to, že je letošní zima zatím mírná, může do příchodu jara nejednoho z nás potrápit námraza či těžký sníh na střechách, zamrzlé potrubí a řada dalších problémů.

Na kolik přijde zima?

Následkem rozmarů zimy hlásí poškození klienti každoročně svým pojišťovnám v průměru 20 tis. pojistných událostí v celkovém objemu 437 mil. Kč. V průměru na každou vyplatily pojišťovny 21 tis. Kč.

Mráz a sníh předčí i povodeň

V průzkumu veřejnosti, který realizovala ČAP, potvrdila obavu z mrazu a sněhové nadílky téměř třetina dotázaných. „Mrazu a nadměrné sněhové nadílky se obává o tři procenta více Čechů než povodní. 12 % populace má již osobní zkušenost se zimními škodami,“ uvádí vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání Marcela Kotyrová a doplňuje: „Není asi překvapením, že se v případě zimních živlů obáváme více o svoje chaty a chalupy, nad kterými nemáme v průběhu pracovního týdne kontrolu, než o objekty určené k trvalému obývání.“

Mráz si nevybírá

Pokud mrazy uhodí, nezáleží na tom, jestli bydlíme na horách nebo v nížinách. Těžko se jim vyhneme. Můžeme však mít sjednané takové pojištění, které nám případné škody kompenzuje. O pojistitelných rizicích ale často nemáme dostatečné informace. „Test pojistné gramotnosti ukázal, že o problematice rizik, které zima přináší, je relativně dobře informováno pouze 29 % respondentů,“ pokračuje Marcela Kotyrová.

Jak se proti zimním rizikům pojistit?

Tíha sněhu nebo námrazy nejčastěji ohrožuje střechy domů a jejich součásti (konstrukce, krytiny, okapy), zastřešení garáží a ostatních přilehlých budov. Sjednat jej můžete v rámci pojištění nemovitosti. Z rizika tíhy sněhu jsou navíc hrazeny i škody, které s poškozením přímo souvisí, například když tání sněhu způsobí škody na fasádě nebo izolaci. Tající sníh může napáchat škodu i v interiéru. Pokud se při poničení střechy voda dostane dále a poničí vybavení bytu (nábytek, koberce), je tato škoda kryta jen v případě, je-li na riziko tíhy sněhu pojištěna i vaše domácnosti.

V případech, kdy při tání sněhové pokrývky do domu zateklo, ale střecha není poškozena, nelze tuto škodu hradit z pojištění rizika tíhy sněhu. Takovou událost kryje riziko zatečení atmosférických srážek.

Pojištění škod způsobených mrazem kryje škody na zničených topných systémech v důsledku mrazu, dále na rozvodech vody, stoupačkách a související škody způsobené vodou vytékající z popraskaného potrubí. Máte-li riziko mrazu pojištěno v pojištění nemovitosti, je kryta oprava nebo náhrada poškozených předmětů a s tím související škody na objektu, například vlhkost vnitřní omítky. Pro krytí škod na vybavení domácnosti je nutné, aby byla na riziko pojištěna i domácnost.

Škody vzniklé důsledkem pádu těžkého sněhu, padajících námraz nebo velkých rampouchů ze střech mohou být kryty z pojištění odpovědnosti majitele objektu, ze kterého sníh nebo led padá.

Věnujte pozornost pojistným podmínkám

„Pojišťovny nabízí zpravidla dvě až tři úrovně pojistné ochrany a ne každé z uvedených rizik bývá standardně zahrnuto v základním pojištění. Často patří až do rozšířeného programu. Některé pojišťovny však samostatně připojistí tato rizika již k základnímu typu pojištění,“ informuje Marcela Kotyrová. Při sjednávání pojištění je však třeba věnovat pozornost pojistným podmínkám a případně se informovat na požadovaný způsob prevence škody vyžadovaný pojišťovnou (například temperování radiátorů v neobývaných objektech apod.). V případě, že máte zájem o informace k připojištění nebo dalším aspektům pojistné smlouvy, doporučujeme sjednat pojištění na pobočce nebo u obchodního zástupce, kde existuje možnost položit jakýkoli dotaz a vše si nechat podrobně vysvětlit.

Jak postupovat v případě škody?

Nejprve celou škodu dobře zdokumentujte, včetně výše sněhové pokrývky nebo výšky námrazy, která škodu způsobila. Pak se pokuste minimalizovat vznik dalších škod. V případě, že došlo k větší škodě na střeše a krovu, nechte zkontrolovat statiku objektu, případně rozvody elektrické energie.

Pořiďte seznam zničených a poškozených věcí. Do příchodu likvidátora se jich nezbavujte.

Nahlaste škodní událost své pojišťovně. Je možné hlásit telefonicky na zákaznické lince, online na internetu nebo osobně na pobočce.

Pro nahlášení pojistné události je nezbytné

Znát číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi

Nahlásit telefonický kontakt

Předat informace o tom jak a kdy škoda nastala, kdo poškození zjistil a co bylo poškozeno

Mít připravený seznam poškozených věcí (případně doklady o jejich pořízení, faktury apod.)

Autor: Redakce Okolobytu.cz