​Zkuste využít teploty venkovního vzduchu a ušetřit až 20 % nákladů na vytápění​

​Zkuste využít teploty venkovního vzduchu a ušetřit až 20 % nákladů na vytápění​

Foto: 123rf.com

Je váš dům napojen na dálkové vytápění a také jste přesvědčeni, že díky tomu nemáte žádnou možnost, jak ušetřit? Pomoci vám může ekvitermní regulace. Pro běžného člověka poněkud nesrozumitelný název má jednoduchou podstatu – řízení výkonu otopného systému ve vašem domě bere v úvahu teplotu vnějšího vzduchu. Zaplatit za vytápění tak můžete až o 20 % méně.

Jak ekvitermní regulace funguje?

Při ekvitermní regulaci je výkon otopné soustavy v domě řízen na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě. Díky tomu, že je výkon otopné soustavy regulován přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou provozovatelé ušetřit náklady na vytápění. Úspory nákladů na teplo se při dobrém hydraulickém vyvážení a ekvitermní regulaci otopné soustavy mohou v bytových domech pohybovat v řádu desítek procent.

„Pro každý objekt je ale nejdříve na základě vypočtených tepelných ztrát a typu otopné soustavy nutné stanovit ekvitermní křivku, která popisuje závislost teplot otopné vody a venkovního vzduchu. Teprve na jejím základě lze vytápění dobře a úsporně regulovat.“

Kde všude lze ekvitermní regulaci využít?

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem. V takovém případě řídicí jednotka nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači. Právě v bytových domech může být efekt ekvitermní regulace vytápění poměrně vysoký. „Podle našich zkušeností mohou bytové domy po vyregulování topné soustavy a instalace ekvitermní regulace snížit svou spotřebu tepla až o 20 %. Velmi však záleží na konkrétních podmínkách,“ upřesňuje Vojtěch Smola z oddělení projekce společnosti ENBRA.

Dostatečné teplo budete mít i při nižší teplotě otopné vody

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou potřeba příliš vysoká teplota otopné vody. Je to dáno tím, že skutečně mrazivých dnů, kdy je nutný velký výkon vytápění, je jen několik do roka. Nižší teplota otopné vody znamená nejen úsporu paliva, a tedy i nižší náklady na vytápění, ale též velkou výhodu pro plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla, tyto totiž s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Autor: Redakce Okolobytu.cz