​Změna dodavatele energií – naše priority se mění. Kde jsme se poučili?

​Změna dodavatele energií – naše priority se mění. Kde jsme se poučili?

Foto: 123rf.com

Který dodavatel energií si vás svou nabídkou získá natolik, že se rozhodnete pro změnu? Důležité je, že více vybíráme a přitom si i lépe dáváme pozor na nejrůznější nekalé praktiky. Společně se podíváme i na aktuální ceny – také nás potěší?

Dodavatele energií měníme stále častěji. Podle odborníků je důvodem hlavně jednoduchost celého procesu a loni zavedená možnost snadno a na dálku vypovědět již uzavřenou smlouvu. „S novelou energetického zákona získali spotřebitelé účinný nástroj pro výpověď smluv uzavřených pod nátlakem třeba ze strany nepoctivých podomních obchodníků. To se také mohlo na počtu změn dodavatelů projevit,“ popisuje Gerta Mazalová, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.

Podle statistik Operátora trhu s elektřinou se pro změnu dodavatele energií rozhodlo v meziročním poměru o třetinu více domácností v případě elektřiny, o 15 % u plynu.

Změna dodavatele energií je snadnější, chvíli ale trvá

Změna dodavatele je pro zákazníky za současného stavu poměrně jednoduchým procesem. Většinu potřebných kroků totiž zařídí nový dodavatel a zákazník v praxi pouze začne platit faktury za energie novému subjektu. Spotřebitelé se ale musejí připravit na to, že přechod k novému dodavateli trvá podle druhu jeho stávající smlouvy nejméně tři měsíce.

Jaké ceny elektřiny a plynu nás letos čekají?

Ceny energií zůstanou letos přibližně stejné, jako v loňském roce. Zatímco u elektřiny se velké pohyby cen neočekávají, plyn by mohl mírně zlevnit. Domácnosti, které plynem také vytápějí, by letos mohly ušetřit asi 2000 korun. V případě elektřiny pak mohou být efektivní cestou k úsporám různé akční nabídky, které mají dodavatelé nejen pro nové, ale také pro stávající zákazníky. „Právě ty totiž letos budou největším lákadlem pro změnu dodavatele,“ konstatuje Rudolf Uzlík, vedoucí prodeje energie pro hromadné zákazníky společnosti E.ON.

Cena je důležitá, vnímáme už ale i jiná kritéria

Hlavní motivací pro změnu dodavatele energií je stále finanční úspora, začínáme však brát v úvahu i další služby dodavatele. „Už delší čas sledujeme, že zákazníci se stále více zajímají rovněž o obchodní a smluvní podmínky, bonusy nebo také o to, jak dodavatel vrací přeplatky z vyúčtování. Cena je pro spotřebitele důležitým, ale zdaleka ne jediným kritériem pro volbu dodavatele energií,“ popisuje změny zákaznických zvyklostí Vladimír Vácha, tiskový mluvčí společnosti E.ON Energie, a. s.

Změna dodavatele není jedinou cestou k úspoře

„Snížení cen energetických komodit umožnilo dodavatelům nabídnout novým zákazníkům nižší ceny, než měli v rámci stávajících smluv uzavíraných v době vyšších cen. Akviziční ceníky totiž mohou rychleji reflektovat na změny cen komodit než standardní ceníky, u kterých dodavatelé zajišťují nákup komodit průběžně,“ doplnil Václav Derfl, předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií. Podobně však dodavatelé přistupují také k akčním nabídkám pro své stávající zákazníky, někteří nabízejí výhodnější cenu i několikrát do roka. Je pak samozřejmě na rozhodnutí spotřebitele, zda si nechá smlouvu se standardním ceníkem, přijme výhodnější nabídku stávajícího dodavatele ve chvíli, kdy přijde, nebo aktivně vyhledá zajímavější nabídku jinde.


Autor: Redakce Okolobytu.cz