Změna názvu SVJ? Teď se vyplatí počkat

Mezi nejčtenějšími články na Okolobytu.cz se již delší dobu drží článek Většinu SVJ čeká změna názvu. Potvrzuje zvýšený zájem ze strany SVJ o zpracování změn do stávajících stanov podle nové legislativy. A v řadě případů byl tento zájem iniciován právě blížícím se termínem pro povinnou změnu názvu SVJ, aby bylo do oficiálního názvu včlenily sousloví „společenství vlastníků“, jak jim to do konce roku 2015 nařizuje zákon. Tyto povinnosti do nového světla staví projednávaná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Změna názvu SVj tak pravděpodobně nebude nutná.

Změna názvu společenství vlastníků jednotek nově?

Ve věci povinné úpravy změny názvu společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) lze s nadějí vzhlížet k vládní novele zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která již byla schválena vládou a kterou teď čeká projednávání v obou komorách Parlamentu České republiky. Vládou připravená novela umožňuje SVJ vzniklým do 31. prosince 2013 ponechat si označení své dosavadní označení.

Stávající znění občanského zákoníku totiž v § 1200 odst. 2 písm. a) stanoví, že název SVJ obsahuje slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který SVJ vzniklo. Přitom současně přechodné ustanovení téhož zákona v § 3042 stanoví povinnost právnickým osobám přizpůsobit svůj název požadavkům zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do konce letošního roku.

Přijetí novely občanského zákoníku by tak uvedenou povinnost pro SVJ zrušilo a odpadl by tak jeden z významných důvodů pro změnu stanov SVJ.

Komentář k článku "Změna názvu společenství vlastníků jednotek nově?" připravil Martin Kroh, předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika. DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.

Související články

Většinu SVJ čeká změna názvu a stanov 9.12.2014

Autor: Redakce Okolobytu.cz