Změny v určování výše nájemného

Změny, které od počátku letošního roku přináší Nový občanský zákoník, se dotýkají i řady oblastí, vztahujících se k bydlení. Patří mezi ně i nová právní úprava nájemného. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo předpis, v němž jsou popsány možnosti zjišťování pro ty, kteří nebudou mít dohodnutou výši nájmu. Návrh byl přijat v podobě NV 453/2013 Sb., o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě.

Dohoda mezi nájemcem a pronajímatelem

Předmětem právního předpisu je právní úprava, která stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Nařízení vlády je založeno na základním předpokladu, že výše a změna nájemného se prvotně ujednává dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem a na tomto předpokladu se ani nadále nic nemění. Pokud k ujednání o změně nájemného nedojde, umožňuje nový občanský zákoník obrátit se na příslušný soud s návrhem na rozhodnutí o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá.

Jak postupovat, když se nedohodneme?

Nový občanský zákoník pamatuje ve svém výkladu i na situace, kdy se na podmínkách nájemného obě strany nedohodnou. Podle NV 453/2013 Sb. je možné zjistit srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě například posudkem soudního znalce, nebo může být zjištěno z nájemného u minimálně tří bytů se srovnatelným nájemným.

Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení, redakčně upraveno

Autor: Redakce Okolobytu.cz