Zóny placeného stání a rekonstrukce bytu, či pronájem. Kde zaparkujete nejlépe?

Zóny placeného stání a rekonstrukce bytu, či pronájem. Kde zaparkujete nejlépe?

Foto: ilustrační snímek pinterest.com

Parkování před domem se na mnoha místech už stalo nedostižným přáním. Stále více měst situaci řeší parkovacími zónami. ZPS – zóny placeného stání ale zvedají mnoha řidičům hladinu adrenalinu v krvi. Rezidenti si často stěžují, že ani trvalý pobyt a zaplacené parkovací oprávnění jim nezaručí, že zaparkují. V ještě horší situaci jsou návštěvníci, kteří si už nyní schraňují drobné do parkovacích automatů. Ani ti, kteří parkují svůj vůz například v garáži, se zónám placeného stání v mnoha situacích nevyhnou.

Ke snadné orientaci a srozumitelnosti přispívají tři základní režimy parkování

  • Rezidentní režim (modrá zóna) – určený pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti. Právě kolem ní je nejvíce diskusí. Modrá zóna, která je vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti, vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo vlastnictvím provozovny v dané oblasti.
  • Smíšený režim (fialová zóna) – určený pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků.
  • Návštěvnický režim (oranžová zóna – určený pro krátkodobé parkování všech.

Zřizovatelem zón placeného stání jsou podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 jednotlivá města. Režim zón placeného stání pak vychází z jejich nařízení.

Bydlíte v oblasti se zavedenou ZPS, ale nemáte zde trvalý pobyt?

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území rezidentní oblasti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tak byla v rozporu s tímto zákonem. Má-li ovšem člověk, který bydlí v regulované zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt.

Cesty příbuzných i řemeslníků

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popřípadě fialové zóny. V případě nutnosti lze využít i modrých a oranžových úseků ZPS. Ty jsou však cenově méně výhodné. Jaké jsou konrkétně možnosti? Modrá zóna – parkuji po dobu maximálně 3 hodin (doba 3 hodin je dobou maximální, dle vytíženosti lokality může být dopravním značením i zkrácena), a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace). Tato varianta je vhodná pro případ nutnosti krátkodobého parkování v těsné blízkosti domu navštívené osoby, například za účelem vykládky objemných věcí či vyzvednutí starších osob se sníženou pohyblivostí. Mimo vymezenou provozní dobu, tj. obvykle od 20.00 do 8.00 hodin a o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy v nich mohou parkovat neomezeně. S řemeslníky ovšem na víkendový provoz nespoléhejte.

Podnikatelé a pracovníci jejich firem, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS (po uhrazení parkovného a podle pravidel návštěvnického stání v jednotlivých zónách). Z pohledu zřizovatele parkovacích zón jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

Kde se s parkovacími zónami setkáme?

S řešením parkování jsou logicky nejdále v hlavním městě. V Praze se se zónami placeného stání její obyvatelé i návštěvníci setkávají již několik let. Zaváděny jsou postupně – nejnověji se připojila Praha 5, 6, 8 a další části Prahy 3. Zkušenosti se zónami placeného stání mají též například v Ostravě, nebo Plzni. Plánuje je zavést též Brno.

Místo lístku vás zkontroluje monitorovací systém

Na řadě míst již probíhá identifikace parkujícího na základě registrační značky vozidla. Kontrolu automaticky zajišťuje monitorovací systém. V těchto případech již není povinnost mít parkovací oprávnění (včetně parkovacího lístku) za předním sklem vozidla.

Autor: Redakce Okolobytu.cz