Zrušte stavební spoření ve 3 krocích. Pozor dejte na přespoření cílové částky a vázací dobu

Zrušte stavební spoření ve 3 krocích. Pozor dejte na přespoření cílové částky a vázací dobu

Potřebujete se dostat k penězům ze stavebního spoření? Pak vypovězte smlouvu a čekejte, peníze dostanete až za tři měsíce. Pozor ale dejte na šestiletou lhůtu, pokud stavebko zrušíte ještě před koncem vázací doby, sankce vás neminou.

1. Zjistěte si, jaké máte možnosti zrušení stavebního spoření.

Všechny způsoby, kterými lze ukončit stavební spoření, najdete ve všeobecných obchodních podmínkách smlouvy. Stavebko může být ukončena:

  • písemnou dohodou mezi oběma účastníky,
  • písemnou výpovědí,
  • splacením úvěru ze stavebního spoření,
  • úmrtím klienta,
  • zánikem právnické osoby formou likvidace,
  • odstoupením.

Nejvíce otázek vyvstává při ukončení písemnou výpovědí. V tomto případě je nutné pamatovat na šestiletou vázací dobu a na tříměsíční výpovědní lhůtu.

2. Podejte výpověď prostřednictvím formuláře stavební spořitelny.

Písemnou výpověď nelze sepsat doma na koleni. Je nutné ji podat na formuláři příslušné stavební spořitelny. Zaměstnanec stavební spořitelny nebo zprostředkovatel produktu ověří ve výpovědi totožnost klienta.

Před zrušením dejte ale pozor na několik rizik, které vám mohou výhodné stavební spoření pořádně znevýhodnit. Jaké to jsou?

Výpověď před uplynutím vázací doby

Před podáním výpovědi si zjistěte, zda máte smlouvu uzavřenou už déle jak šest let. Pokud by tomu tak nebylo, pak vás neminou rizika spojená se zrušením. Nejenže přijdete o státní podporu, která činí 10 % z roční úložky (maximálně 2 000 Kč), ale zároveň zaplatíte i poplatek v rozmezí 0,5 až 1 % z cílové částky.

Přespoření cílové částky

Před podáním výpovědi se ujistěte, že jste nepřespořili cílovou částku. V případě, že ano, může vám stavební spořitelna naúčtovat poplatek. Cílovou částku je vhodné si opravdu pohlídat, pokud se blížíte k cíli a hrozí, že ho „přepálíte,“ zažádejte o jeho navýšení.

3. Peníze dostanete až po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty.

Jakmile podáte výpověď, nečekejte, že ihned dostanete peníze. Je tu ještě výpovědní lhůta, která celé ukončení stavebního spoření prodlužuje. Lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce, ve kterém jste doručili písemnou výpověď stavební spořitelně.

Smlouva o stavebním spoření je oficiálně zrušena k poslednímu dni výpovědní lhůty. Poté vám peníze dorazí buď na bankovní účet, nebo je obdržíte prostřednictvím poštovní poukázky či jiným způsobem, na kterém se domluvíte se spořitelnou.

Většina stavebních spořitelen opravdu čeká až na konec celého procesu a klientům peníze nezasílá dříve. Pokud byste přeci jen naspořené finance potřebovali co nejrychleji, můžete zažádat o předčasnou výplatu, za kterou si ale spořitelny účtují poplatek.

Autor: komerční prezentace