Články

Čekáte na dotace?

O tom, že stále velký počet bytových domů naléhavě potřebuje opravu či kompletní rekonstrukci, není pochyb. Jedním z hlavních důvodů, proč se akce odkládají, je nevyřešená otázka financování. Tady máme dobrou zprávu – podle posledních informací je s velkou pravděpodobností jisté, že v průběhu roku 2015 budeme moci s některou z forem podpory rekonstrukcí bytových domů počítat, ať již ze strany státu, nebo z evropských fondů. Co vše ale vstupuje do hry? celý článek »

Energetická liga rehabilituje panelové domy

Realitní trh, stejně jako společnost rozděluje bytové domy na paneláky a ostatní. Je otázka, zda takové dělení bude platit i do budoucna. Pokud budeme za jeden z hlavních rozdílů považovat energetickou úspornost či neúspornost bydlení, je nejvyšší čas náš názor na nehospodárné panelové domy přehodnotit. Poslední ukončený ročník Energetické ligy by tomu nasvědčoval. celý článek »

Zloděj do tří minut překoná čtyři dveře z pěti

Více než 80 % našich dveří dokáže překonat příležitostný zloděj do tří minut s použitím jednoduchého nářadí. Lépe na tom však nejsou ani zámky u bytových domů. V prvním čtvrtletí roku 2014 provedla společnost TOKOZ celorepublikový průzkum se společenstvími vlastníků jednotek, ze kterého vyplynulo, že celých 59 % vchodů do bytových domů je chráněno zámkem nejvýše druhé bezpečnostní třídy. Bezpečnostní dveře má nainstalováno jen asi 13 % bytových domů. V kombinaci s nedostatečně zabezpečenými dveřmi do bytů, případně sklepních kójí se… celý článek »

Při pojištění domu se vyplatí myslet i na pojištění odpovědnosti za škodu

Každý vlastník bytového domu se snadno může dostat do situace, kdy neúmyslně zaviní škodu někomu jinému. V několika minulých zimních měsících jsme byli často zaskočeni tím, jak rizikové jsou vrstvy sněhu a ledu na střechách, úraz může způsobit i mokrá podlaha v domě a jistě bychom mohli jmenovat řadu dalších situací. Náhrady škod se běžně mohou pohybovat ve statisícech a bez uzavřeného pojištění odpovědnosti za škodu bude muset vše uhradit družstvo nebo SVJ ze svého. celý článek »

Nezapomněli jste na aktualizaci pojistné smlouvy domu?

Pojištění bytu či domu nám dává jistotu, že v případě nepředvídané události nezůstaneme na všechna vydání, spojená s nápravou, osamoceni. Dojde-li však k pojistnému plnění, můžeme být nepříjemně překvapeni. proč jsme nedostali nic nebo podstatně nižší částku, než jsme očekávali? Důvod může být jednoduchý: Neaktualizovali jsme pojistnou smlouvu. celý článek »

Legislativní semináře: Zákonu o službách i nová právní úprava vlastnického bydlení

Bydlení je právem řazeno mezi základní lidské potřeby. Také tato oblast prochází od počátku letošního roku, kdy vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, výraznými změnami. V souvislosti s bydlením je důležitý i další nový Zákon o službách a související právní předpisy. Na výklad zásadních ustanovení se zaměřují i květnové a červnové legislativní semináře, které pořádá Družstevní marketingové sdružení Česká republika ve spolupráci s Městskou částí Prahy 9. celý článek »

Stanovy SVJ po 1. lednu 2014

Avizovaný dokument je na světě – právní odborníci Družstevního marketingového sdružení Česká republika dokončili hlavní část metodického materiálu pro potřeby SVJ. Text „Příkladu stanov SVJ po 1. lednu 2014“ byl oficiálně představen na odborném semináři pro SVJ a BD, který se konal v Muzeu hl. m. Prahy dne 19. března. Zvolený název dokumentu vystihuje záměr autorů odlišit návrh stanov pro SVJ od dříve používaného termínu „vzorové stanovy“, které byly vydány prováděcím nařízením vlády k zákonu o vlastnictví bytů. celý článek »

Komplexní řešení pro zateplování

Ani v březnu jsme v redakci nelenili a přinášíme vám časopis speciál Komplexní řešení pro zateplování. Časopis přináší rady, nápady a cenné informace všem, kteří se teprve na zateplování chystají i těm, co už ho mají za sebou. celý článek »

Máte správně sjednané pojištění vašeho domu?

Máte váš bytový dům pojištěn? Jistěže ano. A domníváte se, že je vaše pojistka skutečně nastavena tak, aby vás v případě škodní události dostatečně ochránila? Pachatelé jsou stále rafinovanější a dokonce ani na standardní průběh počasí se nemůžeme spolehnout. Rizika ohrožující majetek rostou. celý článek »

Jak nám s bydlením pomůže stát? Díl IV: Program Výstavba nájemních domů

Chcete realizovat výstavbu nových nájemních domů? Chcete rekonstruovat nebytové prostory na nájemní byty, nebo přestavit velké byty na malometrážní? SFRB vám s tímto záměrem pomůže díky programu Výstavby nájemních domů. Jako u všech programů, které Státní fond rozvoje bydlení poskytuje, i tento program zaručuje fixovaný úrok po celou dobu splácení. celý článek »

Jak nám s bydlením pomůže stát? Díl III: Program Úvěr 150

Opravy a modernizace se netýkají jenom bytových domů, ale i jednotlivých bytů, případně rodinných domů. Také v těchto případech může jejich majitelům Státní fond rozvoje bydlení nabídnout vhodný program. Pokud se tedy nemůžete dohodnout se sousedy v bytovém domě na opravách, nebo potřebujete modernizovat bydlení ve vlastním rodinném domě, využijte možností z programu Úvěr 150. celý článek »

Jak nám s bydlením pomůže stát? Díl II: Program Panel 2013+

Ve většině případů se modernizace a rekonstrukce bytových domů neobejdou bez financování z jiných než vlastních zdrojů, případně obě možnosti kombinujeme. Na financování těchto nákladných akcí nabízejí banky řadu speciálně připravených úvěrů. I když jsou současné podmínky, díky velmi nízkým úrokovým sazbám, velmi výhodné, program Panel 2013+ nabízí podmínky ještě výhodnější. celý článek »