Kdo může být členem družstva?

Legislativa 1 příspěvků Poslední příspěvek:
Smutná 3. 1. 2017 12.36

Je v souladu s právním řádem ČR, pokud stanovy družstva stanoví, že členem družstva se může stát pouze zletilý občan ČR s trvalým pobytem na území ČR; z důvodů dědění a vzniku společného členství manželů se může stát členem družstva i osoba nezletilá, osoba která není občanem ČR a osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt?

A pokud ne, jak to řešit? Lze převést členský podíl i na osobu, která uvedené parametry nesplňuje (za předpokladu, že znění stanov je v rozporu se zákonem)?¨

Děkuji

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dostupnyadvokat.cz
Reagujete na původní dotaz: Smutná

Je v souladu s právním řádem ČR, pokud stanovy družstva stanoví, že členem družstva se může stát pouze zletilý občan ČR s trvalým pobytem na území ČR; z důvodů dědění a vzniku společného členství manželů se může stát členem družstva i osoba nezletilá, osoba která není občanem ČR a osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt?

A pokud ne, jak to řešit? Lze převést členský podíl i na osobu, která uvedené parametry nesplňuje (za předpokladu, že znění stanov je v rozporu se zákonem)?¨

Děkuji