NV 217/2016Sb

Legislativa 2 příspěvků Poslední příspěvek:
Stancora (celkem příspěvků: 1) 8. 11. 2016 16.03

Čl. I, § 2, bod p:„..... za stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu..."

Zavírání vestibulových dveří (přízemí mezi vstupní halou a vnitřní chodbou před byty je předmětem stížností uživatelů bytu v 1. patře nad vchodem. Nejde o bouchání při dovření, ale o klapnutí střelky zámku při zavření dveří. Už jsme vyměnili dveře za nové, kvalitnější s velmi kvalitním zavíračem, stížnosti jsou stále. Nechali si změřit hygienou hluk v bytě, ten skutečně překračuje limit, předepsaný pro noční dobu. V noci ovšem je frekvence používání těchto dveří velmi nízká, protože je spíše používán zadní vchod do domu, který je blíže zastávce MHD.

Konzultovali jsme možnost úprav s několika specializovanými firmami, nemají řešení. Klapnutí střelky je podle nich nějakým "záhadným způsobem zesilováno" panely. Návrhy byly dost fantaskní - vybourání dveří a části panelu, provedení jakési zatím nespecifikované izolace.... přičemž některé firmy rovnou odmítly přijmout zakázku na řešení.

Problém je v tom, že v dřívější prováděcí vyhlášce k zákonu o ochraně před hlukem bylo naprosto jasně vymezeno, že uváděné předpisy a limity se nevztahují na " ojediněle se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví"

Otázka - vymezuje článek současné vyhlášky, citovaný v úvodu, stejným způsobem tyto běžné provozní zvuky ze společných prostorů a znamená to, že na uváděný případ se nevztahují limity dané vyhláškou??

Podotýkám, že jde o panelový dům starý cca 30 let a zkolaudovaný tedy v době, kdy platily jiné normy a předpisy, kterým vyhovoval.

Nevíme si s touto situací rady.

Děkujeme za odpověď

samospráva domu

 JUDr. Tomáš Pacner (celkem příspěvků: 14) reaguje na: Stancora 2. 1. 2017 9.22

Dobrý den,

dotaz, zda tazatelem popsaná situace spadá do kategorie definované § 2 zmíněného nařízení by bylo vhodné zaslat hygienické stanici, která bude schopna kvalifikovaně odpovědět. Dále je k této problematice nutno uvést, že řešení daného problému bude nejlepší přednést na pravidelném shromáždění, které rozhodne o způsobu řešení. Shromáždění může rozhodnout, že problém je třeba řešit stavební úpravou a izolací prostoru vestibulových dveří, případně rozhodnout, že tento problém není třeba řešit. Přehlasovaný člen společenství, kterého se tento problém dotýká pak má legitimní právo do tří měsíců uplatnit námitku proti takovému usnesení shromáždění a žádat soud, aby o dané věci rozhodl.

S pozdravem

Zdeněk Petr

Odborník v oblasti realitního poradenství a SVJ ve společnosti RAK CZ a.s.

 Spolupracující odborník

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dostupnyadvokat.cz
Reagujete na původní dotaz: Stancora

Čl. I, § 2, bod p:„..... za stacionární zdroje hluku se pro účely tohoto nařízení nepovažují zdroje související s činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu..."

Zavírání vestibulových dveří (přízemí mezi vstupní halou a vnitřní chodbou před byty je předmětem stížností uživatelů bytu v 1. patře nad vchodem. Nejde o bouchání při dovření, ale o klapnutí střelky zámku při zavření dveří. Už jsme vyměnili dveře za nové, kvalitnější s velmi kvalitním zavíračem, stížnosti jsou stále. Nechali si změřit hygienou hluk v bytě, ten skutečně překračuje limit, předepsaný pro noční dobu. V noci ovšem je frekvence používání těchto dveří velmi nízká, protože je spíše používán zadní vchod do domu, který je blíže zastávce MHD.

Konzultovali jsme možnost úprav s několika specializovanými firmami, nemají řešení. Klapnutí střelky je podle nich nějakým "záhadným způsobem zesilováno" panely. Návrhy byly dost fantaskní - vybourání dveří a části panelu, provedení jakési zatím nespecifikované izolace.... přičemž některé firmy rovnou odmítly přijmout zakázku na řešení.

Problém je v tom, že v dřívější prováděcí vyhlášce k zákonu o ochraně před hlukem bylo naprosto jasně vymezeno, že uváděné předpisy a limity se nevztahují na " ojediněle se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví"

Otázka - vymezuje článek současné vyhlášky, citovaný v úvodu, stejným způsobem tyto běžné provozní zvuky ze společných prostorů a znamená to, že na uváděný případ se nevztahují limity dané vyhláškou??

Podotýkám, že jde o panelový dům starý cca 30 let a zkolaudovaný tedy v době, kdy platily jiné normy a předpisy, kterým vyhovoval.

Nevíme si s touto situací rady.

Děkujeme za odpověď

samospráva domu