Stanovy - uložení do sbírky listin

Legislativa 17 příspěvků Poslední příspěvek:
JProk 26. 2. 2016 13.16

Dobrý den,

prosím mohli by jste mi poradit ohledně vložení stanov na Rejstříkový soud, Sbírky listin.

Stanovy máme dle NOZ, schválené od vlastníků. Lze vložit bez notáře? Jakým způsobem?


Děkuji JProk

 dostupnyadvokat.cz (celkem příspěvků: 45) reaguje na: JProk 29. 2. 2016 14.59

Dobrý den,

pokud nové stanovy nemění zápis vašeho SVJ v obchodním rejstříku, pak je stačí jen odeslat s žádostí o uložení do sbírky listin na příslušný soud u kterého jste zapsání jako SVJ. Pokud jste zapsání v Praze, pak je příslušným soudem Městský soud v Praze, ve Slezské ulici.

Přejeme hezký den.

Na webu www.dostupnyadvokat.cz naleznete specializované právní poradenství pro společenství vlastníků a bytová družstva. Jsme rovněž zkušeným poradcem při koupi nebo prodeji nemovitostí. Služby poskytujeme za předem stanovenou cenu a vždy máte jistotu, že se Vám věnuje odborník – advokát.

 Spolupracující odborník
JProk reaguje na: JProk 2. 3. 2016 13.47

Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Jen bych měla ještě dotaz - pokud se tedy nemění členové výrobu, název SVJ, orgány SVJ,... jen změny dle NOZ, tak tedy stačí doporučený dopis - žádost + stanovy v listinné podobě?

Schválení stanov všemi vlastníky není třeba dokládat? Včera jsem se dívala na portál justice.cz - bude třeba použít inteligentní formulář - zastupuje žádost?

Poplatek za vložení se neplatí?

Moc díky JProk


SVJprofi.cz reaguje na: JProk 3. 3. 2016 10.37

Obávám se, že odpověď od "ověřeného odborníka" je trochu stručná a ne-moc-říkající.

a) stanovy schvaluje shromáždění vlastníků - pokud máte souhlas vlastníků získaný jinak, obávám se, že Vám to nepomůže.

b) otázka notáře u schválení/ověření takových stanov je trochu složitější - liší se podle toho jak a kdy jste vznikli a zda ho (notáře) máte jako povinnost ve svých stanovách. Většina starších SVJ jej nepotřebuje, pokud vznikla podle zákona a přejali na počátku tzv. Vzorové stanovy. Být Vámi, hledal bych Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k dané otázce.

c) Použít "inteligentní formulář" na Justice.cz je asi praktické řešení, aby člověk neudělal chybu. Zkušenost je ale v posledních týdnech taková, že na konci stejně, pokud Vaše SVJ nemá datovou schránku, budete žádost tisknout a předávat či posílat jako listinu.

Pavel (celkem příspěvků: 797) reaguje na: SVJprofi.cz 4. 3. 2016 9.45

1) Neúplná informace:

"a) stanovy schvaluje shromáždění vlastníků - pokud máte souhlas vlastníků získaný jinak, obávám se, že Vám to nepomůže."

2) Informace podle NOZ

Pokud jste neschválili stanovy na shromáždění, můžete je schválit mimo zasedání shromáždění podle § 1210 NOZ

3) Zavádějící informace:

"b) otázka notáře u schválení/ověření takových stanov je trochu složitější - liší se podle toho jak a kdy jste vznikli a zda ho (notáře) máte jako povinnost ve svých stanovách. Většina starších SVJ jej nepotřebuje, pokud vznikla podle zákona a přejali na počátku tzv. Vzorové stanovy. Být Vámi, hledal bych Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj k dané otázce. "

4) Informace podle práva:

Podmínku "přejmout na počátku tzv. Vzorové stanovy" nestanoví žádný předpis.

Pokud jste přijmuli stanovy ve kterých není zakotvena účast notáře, tak notář nemusí být a stanovy přitom nemusí být Vzorové.

V současné době ještě některé soudy spadající pod VS Olomouc vyžadují notáře i když notář není uveden ve stanovách. NS ještě nerozhodl. Stanovisko VS Praha, že notář nemusí být přítomen, má být publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovidek a tak snad i na Moravě bude v této záležitosti postupováno podle práva.

Hezký den!

SVJprofi.cz reaguje na: Pavel 4. 3. 2016 11.38

k bodu 1) par. 1210 řeší hlasování "na dálku" po neusnášeníschopnosti shromáždění nebo v případě, který specifikují stanovy. Dobrá rada ALE nedomnívám se, že odpovídá tomuto případu.

k bodu 4) Vaši reakci nechápu: s vaším vyjádřením totiž skoro úplně souhlasím teď i předtím

- nikdy jsem netvrdil, že Vzorové stanovy jsou povinné - napsal jste to správně, ale zdá se mi, že zbytečně

- pokud SVJ v minulosti nemělo stanovy ve formě veřejné listiny, nepotřebují notáře ani teď. Je to podobné Vašemu "ve stanovách není zakotvena účast notáře" - ale není to totožné. Odkaz na Stanovisko MMR raději přikládám (odpovídá rozhodnutí VS v Praze) - http://www.mmr.cz/getmedia/9158a70f-505c-45b8-8a4b...

- máte pravdu, VS v Olomouci vyjádřil v jiném případě protichůdný názor a soudy v jeho působnosti jsou konzervativnější. Také se těším na rozhodnutí Nejvyššího soudu. Judikaturu potřebuje Spoluvlastnictví bytů podle NOZ "více než pes drbání".

Pavel (celkem příspěvků: 797) reaguje na: JProk 4. 3. 2016 11.51

1) Zavádějící informace

"pokud SVJ v minulosti nemělo stanovy ve formě veřejné listiny, nepotřebují notáře ani teď."

2) Informace podle práva

Podle § 9/8 ZoVB se první schůze shromáždění musel zúčastnit notář. Ten pořizoval notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství.

Hezký den!

SVJprofi.cz reaguje na: Pavel 4. 3. 2016 15.18

??? a co tím chcete říci, prosím? Jakou ta dvě tvrzení mají souvislost? Zkuste nám ji nějak slovy popsat, třeba ve formě "Tvrdím ......, protože ...... " nebo "Uvedené tvrzení je špatně, protože .....". Díky.

Ale z "Podle § 9/8 ZoVB se první schůze shromáždění musel zúčastnit notář. Ten pořizoval notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství." rozhodně neplyne, že stanovy SVJ měly či neměly formu veřejné listiny.

SVJprofi.cz reaguje na: Pavel 4. 3. 2016 15.18

??? a co tím chcete říci, prosím? Jakou ta dvě tvrzení mají souvislost? Zkuste nám ji nějak slovy popsat, třeba ve formě "Tvrdím ......, protože ...... " nebo "Uvedené tvrzení je špatně, protože .....". Díky.

Ale z "Podle § 9/8 ZoVB se první schůze shromáždění musel zúčastnit notář. Ten pořizoval notářský zápis, jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství." rozhodně neplyne, že stanovy SVJ měly či neměly formu veřejné listiny.

Jindra reaguje na: SVJprofi.cz 11. 3. 2016 18.22

SVJ Profi, vy plete páté přes deváté. Raději si ty své rozumy nechte od cesty:)

Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Jindra 11. 3. 2016 20.04

Dobrý den, Jindro,

můžete být, prosím, konkrétnější? Pro tazatele, ale i ostatní příchozí jsou i Vaše zkušenosti důležité. Děkujeme.

Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
JProk reaguje na: JProk 4. 3. 2016 14.20

Dobrý den,

děkuji za příspěvky do diskuse.

a) Schválení stanov vlastníky SVJ 100% - Stanovy jsou od právníka dle NOZ, schůze vlastníků SVJ bude a Stanovy budou schváleny 100% - tzn. bude zápis ze shromáždění, kde jednotlivý vlastníci svým podpisem potvrdí souhlas se Stanovami.

Tento zápis ze shromáždění není třeba k uložení nových Stanov dokládat - dle diskuse NE

b) SVJ vzniklo v r. 2004, nynější Stanovy nejsou ve formě PDF ve Sbírce uloženy. Nyní vzorové Stanovy máme. V nových a ani starých Stanovách účast notáře není uvedena. Pod VS Olomouc nespadáme, spadáme pod Brno.

c) Inteligentní formulář - vyplníme, vytiskneme a doporučeně pošleme na Soud v Brně? Elektronický podpis, datovou schránku,... nemáme - pouze razítko :-)

Poplatek?

Děkuji JProk
SVJ Pionýrů 717, Uničov (celkem příspěvků: 1) reaguje na: JProk 11. 3. 2016 11.39

Naše praktická zkušenost:

1) naše SVJ vzniklé 2004, se Vzorovými stanovami, v kterých stálo:

"Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o schválení nebo změně stanov"… (o notářské účasti nikde ani zmínka)

2) změna stanov dle NOZ - nové stanovy byly nedávno schváleny shromážděním (dle platných - tedy Vzorových) stanov – bez účasti notáře)... současně se změnou názvu společenství

3) pomocí Inteligentního formuláře (na www.justice.cz) jsme vyplnili „změny“, poté vytiskli, podpis navrhovatele (v našem případě předsedy SVJ) ověřili, přiložili potřebné originály (lze i ověřené kopie) – zápis shromáždění s presenční listinou (kdy došlo ke schváleným změnám) a s kolky za 2000,- Kč podali návrh na změny – zápis do rejstříku.

Pokud Vám bude pro schválení na zápis něco chybět, oni se ze soudu ozvou :)

Dnes už máme usnesení:

Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc rozhodl vyšší soudní úřednicí…. se vymazává… se zapisuje…

Přejeme hodně zdaru

SVJ z Uničova

SVJ Bellova Brno reaguje na: SVJ Pionýrů 717, Uničov 11. 12. 2016 17.23

Zdravím

Zajímá mě jak konkrétně jste vyplňovali ten formulář? Informace na internetu se liší. Na výběr jsou dva inteligentní formuláře. Z vašeho příspěvku my vyplývá, že jste použili ten první, udělali jste návrh na změnu, žádnou změnu jste ale v podstatě neudělali, pouze jste v příloze dali zápis a nové stanovy, je to tak?

A měli jste Stanovy a zápis odděleně? My máme zápis, prezenčku, plné moci a nové stanovy. Přičemž hádám že to důležité jsou stanovy (ty se na stránkách objeví) a ostatní slouží k tomu, aby změna stanovy měla nějakou legitimitu. Je to tak?

Díky

Mgr. Jan Eisenreich (celkem příspěvků: 21) reaguje na: SVJ Bellova Brno 30. 12. 2016 9.54

Dobrý den,

na výběr jsou dvě varianty podání - v prvním případě jde o podání, kterým se zapisuje nějaká změna do rejstříku - typicky například změna názvu společenství či změny ve výboru. Druhým typem formuláře je ten, kterým se pouze vkládají dokumenty do sbírky listin a nezapisují se změny do rejstříku. Když se vkládají nové stanovy, záleží na tom, zda se v nich mění některé ze skutečností, které se zapisují do rejstříku. Jde nejčastěji o toto:

-počet členů výboru
-název společenství
-způsob jednání výboru
-změny ve výboru či v kontrolní komisi
Pokud v nových stanovách nedošlo ke změnám oproti tomu, co je uvedeno v rejstříku, tak je možné je pouze poslat do sbírky listin přes el. bránu rejstříku nebo datovou schránkou či na cd přes podatelnu. Neplatí se pak žádný kolek a není třeba vyplňovat formulář.

Právník z portálu www.zmenastanov.cz

 Spolupracující odborník
dotaz reaguje na: Mgr. Jan Eisenreich 31. 1. 2017 17.25

Musí nově schválené znění stanov před uložením do sbírky listin podepsat někdo z členů výboru společenství?

Mgr. Jan Eisenreich (celkem příspěvků: 21) reaguje na: dotaz 31. 1. 2017 20.26

Dobrý den, stanovy by měly být podepsány tak, jak je SVJ povinno podepisovat písemná právní jednání. Tedy ve většině případů jsou nutné dva podpisy členů výboru.

Právník z portálu www.zmenastanov.cz

 Spolupracující odborník

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dostupnyadvokat.cz
Reagujete na původní dotaz: JProk

Dobrý den,

prosím mohli by jste mi poradit ohledně vložení stanov na Rejstříkový soud, Sbírky listin.

Stanovy máme dle NOZ, schválené od vlastníků. Lze vložit bez notáře? Jakým způsobem?


Děkuji JProk