vystěhování nájemníka bez smlouvy

Legislativa 4 příspěvků Poslední příspěvek:
Michal 8. 1. 2017 15.52

Prosím o radu, jak postupovat v případě vystěhování nájemníka bez smlouvy (smlouva skončila).Děkuji.

pepa reaguje na: Michal 8. 1. 2017 20.17

Vzor nájemní smlouvy (2014/2015) článek II. (Doba nájmu), bod 5:

"Pronajímatel je v případě skončení nájmu kteroukoli formou oprávněn vstoupit do pronajatých prostor, a pokud nejsou vyklizeny, může pronajímatel byt vyklidit a věci náležející nájemci uskladnit, vše na náklady a riziko nájemce. V případě, že si nájemce věci uskladněné v souladu s předchozí větou nevyzvedne ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich uskladnění pronajímatelem, je pronajímatel oprávněn uskladněné věci zpeněžit či případně nechat zlikvidovat. Případný výtěžek zpeněžení uskladněných věcí dle předchozí věty je pronajímatel oprávněn použít na úhradu veškerých splatných pohledávek, které vůči nájemci z titulu nájemního vztahu dle této smlouvy má, přičemž zůstatek je povinen nájemci bez zbytečného odkladu po provedení vyúčtování vydat."

Eva reaguje na: pepa 9. 1. 2017 15.59

Pane Pepo,

prosím, dle jakého zákona či paragrafu je tento postup? Nenašla jsem nic, kde je psáno, že smím otevřít, uskladnit a poté zpeněžit .... chápu, že jste citoval článek nájemní smlouvy, ale má toto oporu v zákoně.

Děkuji! Eva

pepa reaguje na: Eva 9. 1. 2017 17.45

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník označen jako NOZ

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dostupnyadvokat.cz
Reagujete na původní dotaz: Michal

Prosím o radu, jak postupovat v případě vystěhování nájemníka bez smlouvy (smlouva skončila).Děkuji.