zadání zakázky

Legislativa 6 příspěvků Poslední příspěvek:
Břetislav Chovanec (celkem příspěvků: 9) 26. 10. 2016 13.12

Již několik let většině vlastníků v domě nefungují domácí telefony a zvonky. Opravu nechce nikdo provést, protože celý systém je již zastaralý. Na schůzi společenství jsme chtěli schválit montáž nových telefonů. Cena byla vyšší, než jakou mohl zadat výbor, jehož jsem předsedou. Na schůzi však přišlo málo lidí a proto schůze toto nemohla odhlasovat. Další schůze byla plánovaná až za rok. Proto jsem do každého vchodu domu dal seznam vlastníků s tím, že každý se může zapsat, zda souhlasí s montáží + uvedl jsem i cenu celé akce. Protože více než polovina vlastníků byla pro, tak jsem akci zadal.

Dotazy:

1. je v pořádku tento postup?

2. pokud ne, hrozí mi jako předsedovi výboru nějaké sankce

3. Mohu nechat dodatečně na schůzi společenství schválit tento postup

Děkuji za odpověď

tep reaguje na: Břetislav Chovanec 26. 10. 2016 13.56

Nefungující domácí telefony - to je havarijní stav. Jsou-li neopravitelné, je nutné pořídit nové i bez schválení shromáždění vlastníků, ale je nutné na akci udělat výběrové řízení - snažíme se mít až 3 nabídky, pokud jdou opatřit od firem v okolí, a výbor SVJ by měl jednu z nich schválit. Pak je to nenapadnutelné. Jste zvláštní dům, když nikomu nevadilo, že domácí telefony nefungují několik let. Nevyšlo by levněji je úplně zrušit, když je nikdo nepostrádá?

aaa reaguje na: tep 26. 10. 2016 17.42

Že telefony nefungovaly nám vadilo, jen nám dlouho trvalo, než jsme se rozhoupali

tep reaguje na: aaa 29. 10. 2016 7.00

Postup předsedy byl po zbytečném prodlení v pořádku, akci spustil se souhlasem více než poloviny vlastníků, kteří odsouhlasili i cenu akce, tak se nemusí ničeho obávat. Nemá důvod jednou schválenou akci znovu dodatečně schvalovat.

 JUDr. Tomáš Pacner (celkem příspěvků: 14) reaguje na: Břetislav Chovanec 8. 11. 2016 10.58

Dobrý den,

pokud shromáždění, které mělo rozhodnout o montáži nových zvonků a domácích telefonů nebylo pro malou účast usnášeníschopné, mohl výbor společenství navrhnout, aby o věci bylo rozhodnuto mimo zasedání. Pokud byly dodrženy podmínky ust. § 1210 - 1214 občanského zákoníku, je takové rozhodnutí legitimní, z tohoto postupu neplynou žádné sankce a rozhodnutí není třeba dodatečně schvalovat na řádné schůzi shromáždění. Je ovšem třeba splnit podmínku, že návrh na rozhodnutí mimo zasedání bude členům společenství předložen v písemné podobě ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno. Současně návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro posouzení a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Tato lhůta musí být alespoň 15 dní.

V úctě za RAK CZ a. s.

Ing. Zdeněk Petr

Odborník v oblasti realitního poradenství a SVJ ve společnosti RAK CZ a.s.

 Spolupracující odborník
Mirka reaguje na: JUDr. Tomáš Pacner 8. 11. 2016 12.06

Souhlasím s Vámi. Jen bych ještě doplnila, že obavy z jakýchkoliv sankcí předsedovi výboru odpadnou, když se nechá pojistit. Je ale pravda, že ani ta pojistná smlouva není všemocná a chce to dobrého makléře, který se v tom opravdu vyzná. Když jde o neživotní pojištění, tak se obracím na Total Brokers - mají s tím nejvíc zkušeností. Pro normálního smrtelníka je podle mě nemožné se zorientovat ve všech těch výlukách z pojištění


Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dostupnyadvokat.cz
Reagujete na původní dotaz: Břetislav Chovanec

Již několik let většině vlastníků v domě nefungují domácí telefony a zvonky. Opravu nechce nikdo provést, protože celý systém je již zastaralý. Na schůzi společenství jsme chtěli schválit montáž nových telefonů. Cena byla vyšší, než jakou mohl zadat výbor, jehož jsem předsedou. Na schůzi však přišlo málo lidí a proto schůze toto nemohla odhlasovat. Další schůze byla plánovaná až za rok. Proto jsem do každého vchodu domu dal seznam vlastníků s tím, že každý se může zapsat, zda souhlasí s montáží + uvedl jsem i cenu celé akce. Protože více než polovina vlastníků byla pro, tak jsem akci zadal.

Dotazy:

1. je v pořádku tento postup?

2. pokud ne, hrozí mi jako předsedovi výboru nějaké sankce

3. Mohu nechat dodatečně na schůzi společenství schválit tento postup

Děkuji za odpověď