dotace IROP

Rekonstrukce domu 7 příspěvků Poslední příspěvek:
K.M. 26. 5. 2016 21.13

Dobrý den, chtěli bychom zateplit a žádat o dotaci z IROP. Je podmínkou výběrové řízení?

Děkuji za odpověď.

Bohus reaguje na: K.M. 29. 5. 2016 21.09

Je možné čerpat dotaci z IROP i na doteplení domu?

JUDr. Bohuslav Švamberk reaguje na: Bohus 30. 5. 2016 12.00

Dotaci IROP je možné čerpat i na doteplení domu. Je však potřeba dosáhnout určité výše úspory celkové dodané energie:

1. Dosáhnout úspory min. 40% a v PENB být "B" - to by byla dotace 32,3 %

2. Dosáhnout úspory min. 30% a v PENB být "C" a splnit požadavky nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov - dotace 25,5%

3. Dosáhnout úspory min. 20% a potom jednotlivá opatření musí dosáhnout na 0,95 násobek doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty - dotace 25,5%

Je však potřeba splnit i celou řadu dalších podmínek. Vždy nejdříve konzultujte s energetickým specialistou a projektantem, jestli je ve vašich možnostech podmínky splnit.

Proces schvalování dotace není zrovna nejšťastnější a hlavně tvrá to dost dlouho.

Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Bohus 10. 6. 2016 9.23

Dobrý den,

na váš dotaz jsme získali odpověď z Centra pro regionální rozvoj ČR:

Ano, podporovány jsou komplexní nebo i dílčí opatření, vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytových domů. Ve specifických pravidlech k aktuální Výzvě č. 16 „Energetické úspory v bytových domech“ je přímo uvedeno: „Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů“. Je tedy možné podpořit i projekt zateplení části bytového domu nebo, jak uvádí tazatel, „doteplení“. Samozřejmě jen za splnění dalších podmínek - především musí být splněna podmínka dosažení úspory dodaných energií ve výši nejméně 20 %.

Dále potom záleží na tom, jak velké úspory bude dosaženo a jaké třídy klasifikace spotřeby energie bytový dům dosáhne. Pokud se dosáhne úspory vyšší než 30 % dodaných energií a dostane se alespoň na třídu C klasifikace spotřeby energie, musí splnit požadavek na „nákladově optimální úroveň“ podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Pokud dosáhne úspory nižší než 30 % (a jak je uvedeno výše, nejméně 20 %) nebo nedosáhne alespoň na třídu C klasifikace spotřeby energie, musí jednotlivé měněné prvky plnit požadavek na součinitel prostupu tepla (0,95násobek doporučené hodnoty podle výše uvedené vyhlášky).

Žadatele tímto procesem provede energetický specialista, který zpracuje Průkaz energetické náročnosti budovy (ten se musí při žádosti o dotaci doložit). Zpracování průkazu je mimochodem vedlejším způsobilým výdajem projektu. Od žadatele se samozřejmě hlubší znalost problematiky neočekává. Na každé regionální pobočce Centra pro regionální rozvoj České republiky je specialista, který je připraven odpovídat na dotazy žadatelů nejen ohledně možnosti dotovat energeticky úsporné bydlení.

Mgr. Ljubomir Džingozov

Vedoucí oddělení pro Jihomoravský kraj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Bohus 13. 6. 2016 18.08

Ano, podporovány jsou komplexní nebo i dílčí opatření, vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytových domů. Ve specifických pravidlech k aktuální Výzvě č. 16 „Energetické úspory v bytových domech“ je přímo uvedeno: „Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů“. Je tedy možné podpořit i projekt zateplení části bytového domu nebo, jak uvádí tazatel, „doteplení“. Samozřejmě jen za splnění dalších podmínek - především musí být splněna podmínka dosažení úspory dodaných energií ve výši nejméně 20 %.

Dále potom záleží na tom, jak velké úspory bude dosaženo a jaké třídy klasifikace spotřeby energie bytový dům dosáhne. Pokud se dosáhne úspory vyšší než 30 % dodaných energií a dostane se alespoň na třídu C klasifikace spotřeby energie, musí splnit požadavek na „nákladově optimální úroveň“ podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Pokud dosáhne úspory nižší než 30 % (a jak je uvedeno výše, nejméně 20 %) nebo nedosáhne alespoň na třídu C klasifikace spotřeby energie, musí jednotlivé měněné prvky plnit požadavek na součinitel prostupu tepla (0,95násobek doporučené hodnoty podle výše uvedené vyhlášky).

Žadatele tímto procesem provede energetický specialista, který zpracuje Průkaz energetické náročnosti budovy (ten se musí při žádosti o dotaci doložit). Zpracování průkazu je mimochodem vedlejším způsobilým výdajem projektu. Od žadatele se samozřejmě hlubší znalost problematiky neočekává. Na každé regionální pobočce Centra pro regionální rozvoj České republiky je specialista, který je připraven odpovídat na dotazy žadatelů nejen ohledně možnosti dotovat energeticky úsporné bydlení.

Odpovídal Mgr. Ljubomir Džingozov

Vedoucí oddělení pro Jihomoravský kraj, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
JUDr.Bohuslav Švamberk reaguje na: K.M. 30. 5. 2016 11.53

Ano, výběrové řízení za zhotovitele díla je podmínkou IROPU. Výběrové řízení nesmí být zahájeno před podáním žádosti o dotaci. V zásadě se dělí na dvě alternativy.

1. cena díla v projektantském rozpočtu je do 6 000 000,-Kč bez DPH - provádí se výběrové řízení dle metodického pokynu oslovením několika firem

2. cena díla v projektanstském rozpočtu je 6 000 000,-Kč bez DPH a více - provádí se výběrové řízení dle metodického pokynu přes profil zadavatele - tedy nemáte vliv na to, kdo se vám přihlásí.

konkrétní omezení a podmínky provádění výběrového řízení jsou součástí metodiky IROP.

 Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: K.M. 30. 5. 2016 18.20

Dobrý den, o odpověď na Váš dotaz jsme požádali Pavlu Bártíkovou, specialistku pro IROP z Centra pro regionální rozvoj České republiky

Předpokládáme, že tazatel má na mysli výběrové řízení na dodavatele zateplení. To podmínkou je. Upozorňujeme také, že žádosti o podporu na zateplení bytových domů podléhají pravidlům veřejné podpory, podle kterých nelze zahájit výběrové nebo zadávací řízení na dodavatele zateplení nebo instalace tepelného čerpadla, kotle, apod. před podáním žádosti o podporu. Seznam opatření, která lze provést před podáním žádosti, je uveden v příloze č. 4 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Naleznete ji na následující webové stránce http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech.


Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Izoltechnik
Reagujete na původní dotaz: K.M.

Dobrý den, chtěli bychom zateplit a žádat o dotaci z IROP. Je podmínkou výběrové řízení?

Děkuji za odpověď.