Musí být na domě hromosvod?

Správa domu 2 příspěvků Poslední příspěvek:
Max 17. 7. 2017 14.02

Dobrý den, je povinnost, aby byl na domě hromosvod? Jedná se o čtyřpatrový panelový dům. Děkuji za odpověď, s pozdravem.

Pavel (celkem příspěvků: 797) reaguje na: Max 17. 7. 2017 15.08

V § 36 prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č.183/2006 Sb. se uvádí:

"Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,.........

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič."

Z výše uvedené citace plyne indikativní odkaz na ČSN EN 62305-2, tedy pro provedení analýzy rizik.

Bez ohledu na provedení analýzy rizik hromosvod doporučuji již s ohledem na pojistnou smlouvu a § 159 NOZ.

Hezký den!


Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dastech
Reagujete na původní dotaz: Max

Dobrý den, je povinnost, aby byl na domě hromosvod? Jedná se o čtyřpatrový panelový dům. Děkuji za odpověď, s pozdravem.