šířka únikové cesty

Správa domu 9 příspěvků Poslední příspěvek:
Novák 74 31. 5. 2016 9.26

Dobrý den, je někde omezené, jak široký musí zůstat volný průchod ve společných prostorách domu?

lojza reaguje na: Novák 74 31. 5. 2016 9.34

tak jsem to študoval a ten průchod by měl být široký aby se tam protáhla hospodyně cca. 170cm vysoká, vážící do 75kg a v ruce bude mít dvě igelitky z Tesca naplněné nákupem zhruba do 2/3 objemu dané igelitky. Takže asi tak :-)

 Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Novák 74 1. 6. 2016 10.18

Dobrý den,

děkujeme za dotaz, společné chodby jsou vlastně únikové cesty v případě evakuace osob a jejich nejmenší šířka je pevně stanovena. Obrátili jsme se na mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Mgr. Nicole Zaoralovou, která nám poskytla konkrétní informaci:

Únikové cesty musí být trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.). Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm a nejmenší šířka chráněné únikové cesty je 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm. Šířka únikových cest se nesmí ve směru úniku zužovat a obyvatelé bytových domů by měli dbát na volnou průchodnost společných chodeb, tedy neumisťovat zde jízdní kola, kočárky či jiné větší předměty.


Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
Marková reaguje na: Redakce Okolobytu.cz 9. 10. 2016 20.14

dobrý den jaký je rozdíl mezi chráněnou a nechráněnou únikovou cestou?děkuji


Jan RAKOVSKÝ (celkem příspěvků: 4) reaguje na: Marková 9. 10. 2016 22.26

Nevím přesně čím vším, ale určitě je chráněných únikových cest více druhů. Každý dům to má jinak, podle doby výstavby. U starších domů (např. paneláků) nebyla chráněná, ale jen "vyčleněná chodba" kudy utíkat ven z domu. Nově se tyto cesty chrání, např. odvětráním, signalizací, značením, osvětlením, šířkou, výškou, nehořlavými prvky a pod. aby byl únik osob co nejsnadnější. Např. CHÚC typu A, je odvětrávaná proti zadýmení poklopem (světlíkem) nad schodištěm.


Novák7777 reaguje na: Redakce Okolobytu.cz 9. 1. 2017 17.13

Dobrý den,

jsou - li umístěny skříně na boty na bocích společné chodby - únikové cesty z bytů tak, že nebrání úniku osob při požáru, je zabezpečena jejich volná průchodnost, tj. je mezi nimi průchod 120 cm - je to v souladu se všemi požárními předpisy anebo jsou tyto skříně posuzovány jako překážka, i když nepřekáží v průchodu? Děkuji za odpověď.

Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Novák7777 10. 1. 2017 13.33

Dobrý den,

opět jsme oslovili odborníka Jana Fojta ze společnosti Prevence požární ochrany s.r.o, který zaslal odpověď:

Zda-li jsou v souladu s předpisy o PO záleží na charakteru únikové cesty.
Pokud je úniková cesta stanovená jako nechráněná, pak v tomto uvedeném případě jsou požadavky předpisů PO splněny. Ale je-li úniková cesta stanovená jako chráněná, potom už to v souladu s předpisy není.

Zjednodušeně shrnuto: CHráněná úniková cesta je stanovena jako trvale volný komunikační prostor, bez překážek a hořlavých materiálů, kromě materiálů ve stavebních konstrukcích. (ČSN 730802)

Přeji hezký zbytek dne

Jan FojtDiskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Redakce Okolobytu.cz 1. 4. 2017 22.04

Dobrý den, Janesko, Váš dotaz jsme pro lepší přehlednost přesunuli do nového vlákna.

redakce Okolobytu.cz

Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník
 Redakce Okolobytu.cz (celkem příspěvků: 232) reaguje na: Novák 74 12. 12. 2016 14.09

Dobrý den,

k tomuto tématu se vyjádřil Jan Fojt ze společnosti Prevence požární ochrany s.r.o.:

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty.
Laicky řečeno každá chodba, schodiště spojnice atd. která vede ven z objektu nebo do chráněné únikové cesty bez možnosti ji snadno odvětrat od zplodin hoření a ochránit ji od vlivů požáru, vysokých teplot. Nechráněná úniková cesta netvoří samostatný požární úsek. Není tedy od jiných požárních úseků oddělena požárně dělícími konstrukcemi s předepsanou odolností, protipožárními uzávěry (tzn. protipožárními dveřmi, protipožárními klapkami ve vzduchotechnice, protipožárními technologickými prostupy skrze stěny atd). Člověk v nechráněné únikové cestě je zkrátka ohrožen od různých vlivů požáru. Tyto chodby mají určité mezní parametry, aby člověk snadno a rychle zvládl opustit ohrožený prostor.

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti vlivům požáru (zplodinám hoření, vysokým teplotám, studenému kouři) požárně dělícími konstrukcemi v souladu s předepsanými požadavky. Osoby vycházející na volné prostranství nesmí být ohroženy požárem či jeho důsledky.

Chráněné únikové cesty rozdělujeme do různých kategorií dle parametrů (požadavků) na bezpečnost.
Typ A
Typ B
Typ C

V kostce shrnuto, chráněné únikové cesty jsou samostatným požárním úsekem, který lze snadno odvětrat a to buď přirozeně okny, průduchy případně jinými větracími otvory nebo nuceně za pomoci ventilátoru jakožto požárně bezpečnostního zařízení (PBZ).
V chráněných únikových cestách nesmí být žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří. (více ČSN 73 08 02)
Tyto cesty jsou samozřejmě bezpečnější.
Za trvale volný se považuje komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál nebo zařízení bránící úniku osob.


Více o podrobnostech naleznete v ČSN 73 08 02 Požární odolnost staveb - Nevýrobní objekty.Diskusní fórum průběžně sledujeme a kontaktujeme naše ověřené odborníky, abychom vám v co nejkratším čase přinesli požadované informace.

 Spolupracující odborník

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dastech
Reagujete na původní dotaz: Novák 74

Dobrý den, je někde omezené, jak široký musí zůstat volný průchod ve společných prostorách domu?