soused

Správa domu 2 příspěvků Poslední příspěvek:
Hana Bačínská (celkem příspěvků: 2) 6. 9. 2013 22.13

Poraďte:mám souseda,který si v rámci rekonstrukce svého bytu sám zavolal firmu na opravu komína,kolem kterého mu údajně zateklo.Bez vědomí správce či členů výboru.Až se začala po domě (18 bytů) pohybovat firma řekl,že fakturu za práce vhodí správci do schránky k proplacení.Správ­ce řekl,ře fakturu neproplatí,protože neproběhlo výběrové řízení a ani upozornění správce na nějaký problém v domě.Soused řekl,že tedy nebude platit do fondu oprav dokud si peníze za fakturu takto nevybere.Co s tím?

Lake Lake reaguje na: Hana Bačínská 11. 9. 2013 14.28

Pokud došlo k nutné opravě společné věci, má ten, kdo náklad vynaložil, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů.

Je k tomu povinen tvrdit a prokazovat, že šlo o nutnou opravu společné části domu. Pokud to neprokáže, nemá nárok.

Pokud to prokáže, nevznikne mu nárok na úhradu celé částky, nýbrž pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů. Pokud správce může doložit, že opravu bylo možno provést levněji (např. od jiného dodavatele, nebo levnější technologií), pak náhrada bude přiznána pouze v této nižší částce.

Rozumí se, že podmínkou vyplacení náhrady je, že objednatel udělí SVJ plnou moc reklamovat dílo a požadovat případné odstranění skrytých vad. Není možné proplatit dílo bez získání možnosti uplatňovat vůči dodavateli všechna práva objednatele.

lake

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna Dastech
Reagujete na původní dotaz: Hana Bačínská

Poraďte:mám souseda,který si v rámci rekonstrukce svého bytu sám zavolal firmu na opravu komína,kolem kterého mu údajně zateklo.Bez vědomí správce či členů výboru.Až se začala po domě (18 bytů) pohybovat firma řekl,že fakturu za práce vhodí správci do schránky k proplacení.Správ­ce řekl,ře fakturu neproplatí,protože neproběhlo výběrové řízení a ani upozornění správce na nějaký problém v domě.Soused řekl,že tedy nebude platit do fondu oprav dokud si peníze za fakturu takto nevybere.Co s tím?