Rozúčtování nákladů na teplo za rok 2015

Teplo a voda 7 příspěvků Poslední příspěvek:
Dana (celkem příspěvků: 0) 5. 9. 2016 15.13

Dobrý den,

jakým způsobem se rozúčtuje náklad na teplo za rok 2015 u bytového domu (panelák).

(Vytápění centrální: dodavatel tepla - Dalkia, období pro vyúčtování 1.1.-31.12.2015, dům má místnosti ve kterých jsou radiátory (sušárna, některé místnosti jsou pronajímány), radiátory i na chodbě.

1) Montáž indikátorů topných nákladů na radiátory byla provedena v koncem prosince 2014, (měření od ledna 2015).

2) Sdělení výboru: ,„Indikátory topných nákladů nebyly instalovány na topná tělesa ve společných částech domu“.

2) Sdělení výboru: "Rozdělení nákladu na spotřební 40% a základní složku 60% bylo dle rozhodnutí shromáždění vlastníků ze dne dubna 2015."

3) Rozdělení nákladu na teplo v roce 2014 : základní složka 50%, spotřební složka 50% (nebyly instalovány RTN).

Dle sdělení správce, tak rozdělení nákladů na spotřební 40% a základní složku 60% bylo za rok 2015 umožněno zákonem 67/2013, a to z důvodu možnosti odchýlit se od vyhlášky 372/2001.

Je pravdivé tvrzení správce, že na rozúčtování nákladů na teplo se vztahuje výjimka a také, že neinstalování RTN ve společných částech domu bylo v souladu s metodickým pokynem.

Vytápění centrální: dodavatel tepla - Dalkia, období pro vyúčtování 1.1.-31.12.2015.

Děkuji předem za odpověď.tep reaguje na: Dana 6. 9. 2016 19.15

Váš výbor SVJ se striktně řídil metodikou MMR a neinstaloval indikátory do společných prostor. Zákon přitom nařizuje instalovat je na všech zdrojích tepla, takže v jednom domě nainstalovali indikátory na obě trubky všech stoupaček topení v každém bytě! MMR na své triko opravilo legislativní zmetek, protože existují domy, kde by poměrová měřidla na radiátorech na chodbách zmizela do týdne. MMR napsalo, že náklady na vytápění prostor spadají do pevné složky rozúčtování za byt. Reálně toto doporučení je nerealizovatelné, protože se v tomto případě náklady na vytápění společných prostor fakticky rozpočtou z x% podle základní složky a z y% podle spotřební složky, tedy dle náměrů indikátorů v bytech. Též bereme teplo od Veolie jako váš dům a pevná složka ceny tepla za rezervaci tepelného výkonu se u nás blíží k 35%! U vás to bude možná o něco méně, ale i tak jste udělali dobře, že jste pevnou složku si odhlasovali na 60%, když nemáte indikátory ve společných prostorách. Nedodrželi jste sice podzákonný předpis - vyhlášku, která stanoví, že pevná složka rozúčtování tepla na vytápění má být 30% až 50%. Toto rozpětí stanovilo MMR, ale vy jste si rozpětí přizpůsobili na místní podmínky. Řiďte se usnesením shromáždění vlastníků. MMR do dnešního dne nezaregistrovalo, že cena tepla z teplovodů může být dvousložková. Když MMR mohlo přizpůsobovat zákon realitě, tak vy jste mohli přizpůsobit vyhlášku MMR vaší realitě. U nás máme nainstalované indikátory ve společných prostorách, ale pro jistotu každý měsíc odečítáme naměřené hodnoty, co kdyby někdo indikátory poškodil.Pokud pronajímáte část společných prostor, je rozhodující, jak máte formulované smlouvy o pronájmu. O nich nic nepíšete, tak asi nebudou pro vaše SVJ nevýhodné, že byste dopláceli na teplo do pronajatých prostor, jinak by se některý z vlastníků bytů určitě ozval.

franta reaguje na: Dana 7. 9. 2016 7.13

Jenom taková "technická". Dalkia už skoro 2 roky neexistuje.

 Jarmila Trčková, ista Česká republika (celkem příspěvků: 28) reaguje na: Dana 9. 9. 2016 8.38

Dobrý den,

povinnost instalovat měřiče se nevztahuje na případy, kde se neprovádí rozúčtování nákladů na teplo, tedy např. na společné prostory domu, pokud jsou užívány všemi vlastníky jednotek v domě. Odchýlit se od pravidel pro rozúčtování tepla a teplé vody bylo možné pouze za zúčtovací období roku 2015 a to za předpokladu 100% souhlasu všech uživatelů v domě. Pokud však při rozúčtování nákladů na teplo byl použit poměr základní a spotřební složky ve výši 50/50 nebo 40/60, tak je to plně v souladu s vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb.

Jarmila Trčková

Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ve společnosti ista Česká republika s.r.o., www.ista.cz

 Spolupracující odborník
Danuse (celkem příspěvků: 6) reaguje na: Jarmila Trčková, ista Česká republika 10. 9. 2016 11.41

Dobrý den,

děkuji všem za odpověď a vyjádření a upozornění na technické nepřesnosti.

Pro jistotu doplňuji informace:

1) Pro odchýlení se od pravidel pro rozúčtování tepla a teplé vody za účtovací období roku 2015 nebyl dán 100% souhlas všech uživatelů v domě.

2) Společné prostory domu (týká se to místností) nejsou využívány všemi vlastníky jednotek v domě.

3) Pro rozúčtování tepla byly použity i hodnoty naměřené na měřácích od 1.1.2015.

4) Pro rozúčtování se používají hodnoty započitatelné plochy (ZP) na základě pasportu bytů z roku 2004. Nebyla provedena aktualizace ZP, přestože postupně dochází k rekonstrukci bytů a u některých bytů došlo ke změnám, které se promítají do výpočtů ZP, a pokud by došlo k aktualizaci pasportu, byly by ZP vyšší. Výbor dlouhodobě odmítá provést aktualizaci započitatelné plochy.

======

Prosím Vás o vyjádření, ve kterém níže uvedeném bodu lze aplikovat: „Pokud však při rozúčtování nákladů na teplo byl použit poměr základní a spotřební složky ve výši 50/50 nebo 40/60, tak je to plně v souladu s vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb.“?

a) v domě jsou společné prostory bez instalovaných měřáků, bytové a nebytové jednotky mají instalovány měřáky (naměřené hodnoty jsou použity k rozúčtování tepla)

b) společné prostory bez instalovaných měřáků

c) bytové a nebytové jednotky s měřáky (naměřené hodnoty jsou použity k rozúčtování tepla)

Dochází k porušení vyhlášky, pokud pro rozúčtování jsou použity staré (neaktualizované) hodnoty týkající se ZP bytů?

Děkuji za odpověď.Nigger reaguje na: Dana 30. 5. 2017 15.09

no

pepe reaguje na: Nigger 30. 5. 2017 17.05

No jako co??

Partneři sekce

Raiffeisen stavební spořitelna ista
Reagujete na původní dotaz: Dana

Dobrý den,

jakým způsobem se rozúčtuje náklad na teplo za rok 2015 u bytového domu (panelák).

(Vytápění centrální: dodavatel tepla - Dalkia, období pro vyúčtování 1.1.-31.12.2015, dům má místnosti ve kterých jsou radiátory (sušárna, některé místnosti jsou pronajímány), radiátory i na chodbě.

1) Montáž indikátorů topných nákladů na radiátory byla provedena v koncem prosince 2014, (měření od ledna 2015).

2) Sdělení výboru: ,„Indikátory topných nákladů nebyly instalovány na topná tělesa ve společných částech domu“.

2) Sdělení výboru: "Rozdělení nákladu na spotřební 40% a základní složku 60% bylo dle rozhodnutí shromáždění vlastníků ze dne dubna 2015."

3) Rozdělení nákladu na teplo v roce 2014 : základní složka 50%, spotřební složka 50% (nebyly instalovány RTN).

Dle sdělení správce, tak rozdělení nákladů na spotřební 40% a základní složku 60% bylo za rok 2015 umožněno zákonem 67/2013, a to z důvodu možnosti odchýlit se od vyhlášky 372/2001.

Je pravdivé tvrzení správce, že na rozúčtování nákladů na teplo se vztahuje výjimka a také, že neinstalování RTN ve společných částech domu bylo v souladu s metodickým pokynem.

Vytápění centrální: dodavatel tepla - Dalkia, období pro vyúčtování 1.1.-31.12.2015.

Děkuji předem za odpověď.