Lexikon

Hledáte pojem z oblasti financování, legislativy nebo rekonstrukce SVJ či bytových domů? Připravili jsme pro vás ve spolupráci s odborníky nejčastěji hledané termíny a jejich vysvětlení. Vyhledávejte podle abecedy či prostřednictvím vyhledávacího pole.

Nenašli jste pojem, který jste hledali, nebo máte ověřené informace pro doplnění? Napište nám.

B

Bytové družstvo

právnická osoba a členství v bytovém družstvu

Č

Čipy pro otevírání vstupních dveří domu

elektronické čipové systémy - výhody • bezpečnost v bytovém domě

D

Domovní řád společenství vlastníků

je domovní řád povinný? • co má obsahovat domovní řád • kdo je povinnen se jím řídit • domovní řád vzor • pokuta za porušení domovního řádku • umístění domovního řádku

E

Ekvitermní regulace

​jak ekvitermní regulace funguje • kde všude lze ekvitermní regulaci využít • kolik s ekvitermní regulací můžeme ušetřit • ekvitermní křivka

Evidenční list k bytu

jaké údaje obsahuje evidenční list • kde je uložen • evidenční list a předpis záloh

H

Hlasování per rollam

co to je hlasování per rollam • kdy je možné hlasovat per rollam • podmínky pro hlasování per rollam

CH

Chráněná úniková cesta

chráněná úniková cesta - jak ji poznáme • rozlišení chráněných únikových cest

I

Indikativní nabídka

indikativní nabídka - co to znamená • kde se s ní můžeme setkat • jak se dál postupuje

K

Kamerový systém

podmínky pro instalaci kamerového systému • ochrana osobních údajů • souhlas s instalací kamerového systému • informační povinnost

Kaskádová kotelna

výkon kaskádové kotelny • umístění závěsných kondenzačních kotlů • kolik kaskádové kotelny ušetří

Kontrolní komise SVJ

jaká jsou práva a povinnosti kontrolní komise • revizor SVJ • volba kontrolní komise • musí být kontrolní komise zřízena? • délka funkčního období kontrolní komuse

M

Mlžení oken

proč se okna mlží • jak rosení a mlžení oken předcházet • kdy je důvod k reklamaci oken

N

​Nebytový prostor

co je nebytový prostor

​Nechráněná úniková cesta

co to je nechráněná úniková cesta • kde se v domě nacházejí nechráněné únikové cesty

Noční klid

doba nočního klidu • rušení nočního klidu • který zákon se vztahuje k rušení nočního klidu • postih za rušení nočního klidu • hlučný nájemník

O

Odměny členů volených orgánů v SVJ

kdo rozhoduje o odměně členů výboru SVJ

Odměny ​členů volených orgánů v BD

kdo určuje výši odměny volených orgánů v bytovém družstvu • na základě čeho vzniká nárok na odměnu

Odpovědnost statutárního orgánu

povinnosti člena statutárního orgánu • péče řádného hospodáře • povinnost náhrady vzniklé škody

P

​Plná moc

k čemu slouží plná moc • forma plné moci • akceptace plné moci • plná moc na shromáždění SVJ • hlasování na základě plné moci • kdy zaniká plná moc

Podpojištění

vznik a následky podpojištění • aktualizace pojistné smlouvy

Pojištění bytového domu

které škody se z pojištění kryjí • pojištění souvislých objektů • pojištění strojů

Pojištění domácnosti

Které škody pojištěné kryje? • Co vše může být pojištěno?

Pozvánka na shromáždění

jak má vypadat pozvánka na shromáždění • termín svolání schůze

Předseda společenství vlastníků jednotek

předseda SVJ jako jednočlenný orgán • profesionální předseda SVJ • rozsah činnosti předsedy SVJ • rozdíl pojmů předseda SVJ a předseda výboru •

Předseda výboru společenství

kdo volí předsedu výboru • povinnosti a odpovědnost předsedy výboru

R

Ručení členů společenství vlastníků za jeho dluhy

do jaké výše ručí vlastníci jednotek za dluhy společenství

S

Seznam členů společenství

jaké údaje musí seznam členů společenství zahrnovat • kdo může do seznamu členů společenství nahlížet • jaké údaje je člen společenství povinen poskytnout

​Shromáždění/schůze SVJ

jak často se musí konat shromáždění SVJ • svolání shromáždění • počet hlasů • hlasování na shromáždění

Společné části/prostory domu

definice společných prostor domu • co jsou společné prostory domu • výhradní užívání společných prostor domu

Společný zástupce - zmocněnec

kdy je ustanovení společného zástupce nezbytné • kdo může být společným zástupcem • co společný zástupce vykonává • jakou formou ustanovit společného zástuce